Modiga val – Energirapport för Augusti 2019

Juli har lämnat oss med buller och bång, en månad där mycket virvlade i oss och runt oss. Oväntade besked, händelser, reaktioner avlöste varann – såväl som i det privata livet som i det offentliga. I medierna tog vi del av nyheter om olyckor/våld med dödlig utgång, flertalet strömavbrott, bränder, värmerekord och trafikproblem med både flyg som tåg. Förmörkelsesäsongen och Merkurius-retrograden var påtaglig. Personligen fick jag ta del av nyheter om avslutade relationer, fysisk olycka, sjukdom och ett dödsfall. Men för många handlade nog Juli till stor del om sommar, sol och lata dagar samt det inre arbete vi tvingades till i hängmattan eller i solstolen: tankar och känslor (vi trodde oss vara klara med) som behövde bearbetas och tragglas igenom. Samtidigt präglades Juli av positiv nystartsenergi, frön till något nytt smög sig på. Vi både rensade ogräs och sådde nytt.

 

AUGUSTI 2019

“Modiga val”

Augusti månad 2019* styrs numerologiskt sett av mästartalet 11, samt av talen 2 och 20. Översätter vi det till Tarot, får vi korten Styrkan (11), Prästinnan (2) och Domedagen (20).  Augusti styrs även av stjärntecknet Lejonet och Jungfrun, det vill säga elementet eld och elementet jord. Det gör att vi får ytterligare tarotkort med oss, nämligen Prinsessa i stavar (eld, 11) och Prinsessa i mynt (jord, 11) samt 2 i stavar (eld) och 2 i mynt (jord). Låt oss se vad detta innebär för oss!

Majoriteten av Augusti befinner vi oss i Stjärntecknet Lejonet, denna energi är generös, varm, livsglad, stolt, entusiastisk och flörtig. En person med Lejon i sitt horoskop syns vare sig den vill det eller inte, likt Väduren gillar Lejon att tävla, men om Väduren lockas av prestationer, av att vara bäst på något så lockas Lejonet av passionen, lusten, glädjen, äran, segerns sötma och rampljuset. Lejon kan få ett helt lag att dra åt samma håll i sann team-anda. Lejon kan lätt bli missförstådda som lite egocentriska eftersom de är styrda av solen. De utgår från sig själva och ser sig själv som punkten allt cirkulerar kring. Under Augusti kan vi anamma detta, för det finns en poäng i att sätta sig själv främst, speciellt vi kvinnor kan behöva höra det eftersom vi ofta låter andras behov gå före våra egna.

I Juli månads rapport skrev jag att Lejon gör saker vid rätt tidpunkt och är noga med sina resurser, med det menar jag att dem lägger all sin energi på det dem för tillfället planerat att göra. Ett Lejon går all in oavsett om det gäller arbete, träning, semester, fest, studier. Ett centrerat sätt att leva, som gör att de får ett enormt fokus och disciplin. Men det krävs att det finns ett syfte, en ambition, något att sträva efter, en kista med guld vid regnbågens slut. Många Lejon arbetar med det dem brinner för. Lejon gillas av barn för deras lekfulla och varma attityd, och de kan fungera ypperligt inom vård och omsorgs-yrken. Lejon gillar också att ta ställning och stå upp för något; en politisk färg, ett lag, en stad, ett land, ett folk, en kultur, minoriteter i samhället osv. Lejon försvarar svaga/utsatta och ser till att alla får vara med i “flocken”.

Det kan tyckas som en lycklig slump att vi i Augusti får just tarotkortet Styrkan (även kallad Lust), eftersom kortet i många lekar** styrs av just Lejonets stjärnbild. Kortet karaktäriseras ofta av en bild på ett lejon och en kvinna. Det vi kan vänta oss under denna månad är det kortet signalerar – styrka, passion, vitalitet, glädje, sex, lust och berusning. Kortet mer än något annat kort visar oss lyckan/lusten vi finner när vi väljer att vara i nu:et, uppfyllda av det vi för stunden är engagerade i. Det finns kraft att hämta i att våga ge sig hän fullkomligt åt något (eller någon), kan du komma ihåg senast tid och rum försvann? Vad gjorde du då? Styrkan och Lejonets stjärntecken talar om barnet i oss, hängivelsen i att vara glad, spontan, sjunga utan tanke på hur det låter, gå upp i det vi gör med hull och hår. Förena hjärta, hjärna och själ i något som för oss är lustfyllt.

Men för att kunna ge sig hän krävs det mod, kraft att säga ja till sitt inre barn, gå sin egen väg oavsett vad andra tycker och tänker om det. Ett barn skäms inte för att den gillar sin hobby, men vi vuxna har ofta en hel ryggsäck full med ursäkter till varför vi inte ska göra det som får våra hjärtan att sjunga. Har du en tavla du vill måla? En resa du vill göra? En möbel du vill snickra? En kurs du vill gå? Ett jobb du vill söka? En bokidé du vill skriva? Ett företag du vill starta? JUST DO IT. Låt passionen få leka fritt. Det behöver inte vara storslagna planer du vill genomföra, men något som ger glädje.

Motsatsen till mod är ju som vi alla vet rädsla. För att dra en parallell, rädsla som ett lejon i en bur är ilsken, svag, begränsad, utan livslust. Rädsla som ett lejon utan bur är stark, levnadsglad, vital, fri. Det finns en poäng i att denna månad fundera över och identifiera vad du egentligen är rädd för. Försök att sätta ord på rädslorna, skriv av dig eller berätta för en vän. Lova dig själv att sedan ta nästa steg – gör något du är rädd för. Tanken på något kan ofta vara mer skrämmande än det faktiska genomförandet/situationen i sig.

Vi svala människor här uppe i norr glömmer lätt den transformerande kraften i att känna med hela vår kropp och själ. För det går att göra det utan destruktivitet, utan att det går ut över någon annan. För några veckor sedan var jag så arg och trött när jag kom hem från affären att jag drämde igen ytterdörren, skrek ett högt ilsket skrik och kastade diverse oskyldiga pinaler i golvet. Hade jag varit ett barn hade det utbrottet säkert kommit redan i affären, liggandes på golvet vid godishyllan. Jag avundas ofta barn, det där råa, avskalade, hur de lever ut känslor för stunden utan att skämmas. Jag talar givetvis inte bara om ilska, sorg, frustration… utan även om lust, glädje, lekfullhet. Att ta sig en svängom i vardagsrummet med favoritmusiken i lurarna och bara ge sig hän i dans och rörelse, ja, det kan jag sannerligen rekommendera!

Kortet Prinsessa i stav som vi också har med oss i Augusti berättar om transformation av känslor och befrielse från rädsla. Denna sensuellt eldiga prinsessa, dansar naken och extatisk frihetens dans, full av optimism och entusiasm. Hon är sugen på en ny början, och fri från gamla rädslor vill hon vara fysiskt aktiv, kanske är Augusti månaden du söker upp nya träningsformer eller aktiviteter? Allt som bjuder upp till rörelse, glädje och samvaro kommer ge dig utdelning.

Under senare delen av Augusti så aktiveras också stjärntecknet Jungfruns energi, Prinsessa i stav får härmed en kär kompanjon och vän i tarotkortet Prinsessa i mynt. Denna prinsessa signalerar också en ny början av något slag. Ni som läste Juli månads rapport vet att nystart och ny början var signifikant för Juli, men sanningen är att det spiller över även på Augusti. Kul! Numerologiskt styrs Augusti av det magiska talet 11, en dubbel-etta! Det betyder att nystarter (1:ans energi) får sig en extra skjuts denna månad, talet 2 som vi också har med oss denna månad stabiliserar upp det hela och ger en balanserad fortsättning på det vi vill fortsätta framåt med.

Prinsessa i mynt tillhör jord-elementet. Hon har en fallenhet för områden som rör hälsa, familj, hem, ekonomi, studier och företagande. Att Augusti är skolstarternas tid kommer väl inte som en överraskning för någon, men det kan handla extra mycket om frågor kring just studier, nya kreativa projekt, nytt företag/jobb under Augusti.

Stjärntecknet Lejonet är bland annat förknippat med barn, fertilitet och graviditet. Likaså är Prinsessa i mynt, hon avbildas ofta gravid. Det kan tolkas som att hon är gravid med ett barn, men det kan likväl vara ett annat typ av havandeskap – nya idéer, projekt, koncept, studier, företag. Att förbereda sig för något nytt, och att föra ut det nya i ljuset är denna Prinsessas budskap. Båda dessa prinsessor, stav och mynt, är också manifesterande på ett yttre plan. De förändringar de gör hörs, syns och märks. Augusti kan vara månaden då du (eller någon i din närhet) testar en ny frisyr, ny klädstil eller markerar tydligt en “ny” identitet. Prinsessor i Tarot står också för meddelanden, budskap och nyheter som kommer till oss. Förvänta dig att nya förslag landar i din inkorg.

Stjärntecken drivna av eldens kvalitet (Lejonet, Väduren och Skytten) är drivande, entusiastiska och igångsättande. Att vi i Augusti har eldens driv i och med Lejonet är toppen, men att vi samtidigt, ju längre in i månaden vi kommer, också har elementet jord (Jungfrun) som bidrar med lugn och stabilitet – ja det är en fördel. Passion i alla ära, men vi kan inte göra allt vi får lust till hela tiden, utan behärskning i någon mån. Elementet jord hjälper oss att sålla bland infallen, välja riktning och “cool down”. Utöver talet 11 har vi i Augusti talet 2. 2:an står för balans, harmoni, dualitet, beslut och valmöjligheter. Kombinerar vi 2:an med elementen eld och jord får vi i Tarot följande kort: 2 i stav och 2 i mynt.

2 i stav står för självbehärskning, koncentration och centrering. Insikten att vi kan välja hur vi agerar när vi möter motstånd eller utmaningar. Hur “vinner” du över en motståndare som på pappret är lika bra som du? Kanske genom att vara bättre förbered eller i stridens hetta behålla fokus. För 2 i stav kan signalera att du möter en eldig person, en person lika stark som du själv. Kanske är samarbete en bättre lösning än konflikt? 2 i stav kan också innebära ett val mellan två passioner, två jobb, eller två “eldiga” personer som du är lika attraherad av.

2 i mynt står för inre och yttre förändringar, expansion och förvandling. Kortet vill att vi är öppna för förändringar, flyter med i flödet och har tillit till att förändringarna leder till något bättre. 2 i mynt vill att vi upprätthåller vår inre balans. Men eftersom 2:an också står för valsituationer, kan det innebära ett val i Augusti som har med din trygghet, din ekonomi, ditt hem eller din hälsa att göra. Det kan också vara så, om vi ser till både 2 i stav och 2 i mynt, att du behöver välja mellan något du brinner för och ett tråkigare/stabilare alternativ.

Rubriken jag valde för denna månads energirapport – Modiga val – det innebär att vår inre styrka testas, men det innebär också ett visst mått av risktagande. I detta bör vi ha Prinsessorna i åtanke, dessa modiga kvinnor som handskas med rädsla på två olika sätt. Prinsessa i stav ser rädslan i vitögat, känner den, men låter sig inte styras eller kontrolleras av den. Hon är större, stoltare, vackrare än sin rädsla. Prinsessa i mynt välkomnar de rädslor som följer med förändringar på ett organiserat sätt. Genom noggrannhet, samlat lugn och rationell analys ser hon till att de risker hon tar alltid har en plan B, att underlaget hon faller på är mjukt.

Avslutningsvis vill jag också säga något om mästartalet 11 samt tarotkorten Prästinnan och Domedagen som vi också har till vårt förfogande denna månad.

Talet 11 (samt talen 22 och 33) klassas numerologiskt som mästartal. De vibrerar från högre oktaver än grundtalen. Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, större kollektivt ansvar, andlig visdom, känslighet, innovation, kreativitet och nyskapande. Talet 11 kan man se lite som tarotkortet nr 1 – Magikern upphöjt till två. Magikern har en hel kappsäck full av verktyg och talanger, men med 11:ans vibration förfinas och stärks dessa till passionerad perfektion. 11:an vill också nå ut till en bredare målgrupp, beröra och sprida sitt budskap så långt det går.

Talet 11 är också klassiskt förknippad med intuition, spirituell utveckling, andlighet, medialitet och änglar. Detta är ett starkt tema för denna månad, och personer med mästartalet 11 i sina numeroskop, eller personer födda den 11e kan känna sig extra aktiverade/påverkade under Augusti. Troligtvis kommer även många känna av en starkare intuition än vanligt, se tecken från andevärlden*** och få till sig budskap.

Prästinnan, nr 2 i Tarot är ett intuitivt kort. Precis som övriga “2:or” i tarotkortleken står hon för balans. Talet 2 står också för relationer, känslolivet och livets kontraster. Känna mycket / känna lite, prata mycket / prata lite, lyssna mycket / lyssna lite. Se bara det mörka i livet eller bara se det ljusa. Givetvis är ingetdera att rekommendera, Prästinnan råder oss att hitta balansen mellan ytterligheter, mellan att ge till andra och att ge till oss själva. Kan vi under Augusti hitta lugn, stillhet och en avskild plats för kontemplation kommer det ge oss klarhet. Var inte rädd för att dra dig undan och lyssna på din egen röst/intuition. Har du velat besöka ett medium, en astrolog, en coach, en terapeut eller få healing osv. så är detta månaden för det!

Domedagen (även kallad Eonen), nr. 20 i Tarot är starkt förknippat med uppvaknande, karma, tidigare liv, déjà-vu och aha-upplevelser. Domedagstrumpeterna ljuder och det är dags att agera, få till en förändring. Kortet vill att vi ser kritiskt och objektivt, att vi urskiljer var vi hamnat i obalans. Att göra en bedömning av oss själva, en situation eller en person kan kräva en ordentlig analys/att vi lägger ner tid. Det är dock värt det, för det ger oss klar insikt och bättre beslut.

I mitten av månaden går planeten Mars in i Jungfrun; objektivitet, metodisk progression, analys och kritisk bedömning är Stjärntecknet Jungfruns domäner, vilket går hand i hand med detta kort. Att se saker från ett högre perspektiv utan att döma är att vara “mogen” menar detta kort. Det kan tyckas dubbeltydigt med Styrkan/Lejonet som råder oss att vara i barnets energi under Augusti, när detta kort vill få oss att “växa upp”, men kanske är utmaningen och lösningen att det faktiskt går att kombinera. Hur är du ett barn på ett vuxet sätt? Jag har mitt egna svar på den frågan, har du?

 • Månadens stjärntecken: Lejonet och Jungfrun
 • Månadens element: Eld och Jord
 • Månadens tal: 11, 2, 20
 • Månadens tarotkort: Styrkan, Prästinnan, Domedagen, 2 i stav, 2 i mynt, Prinsessa i stavar och Prinsessa i mynt.
 • Nymåne i: Lejonet
 • Nymåne nr 2 i: Jungfrun
 • Fullmåne i: Vattumannen
 • Venus i: Lejonet och Jungfrun
 • Mars i: Lejonet och Jungfrun

Ni som är födda något av dessa datum, 11/2/20 eller har något av dessa tal i era numeroskop kan bli extra påverkade/aktiverade av vad som sker under månaden. Detsamma gäller givetvis ni som tillhör något av de stjärntecken jag nämnt ovan (eller har planeter i dessa).

Augusti månads spellista att lyssna på nedan <3

A forever proud Leo that holds a place in my heart. Happy birthday rapper Nipsey Hussle 

R.I.P (19850815 – 20190331)

8 hållpunkter för Augusti 2019:

 1. Vår styrka och vårt mod testas
 2. Följ dina passioner, identifiera dina rädslor
 3. Sexigt, spontant, festligt, barnsligt och lekfullt
 4. Nystart, förändringar, valmöjligheter
 5. Kreativitet och mästerliga talanger
 6. Harmoni/balans och omsorg om andra/oss själva
 7. Starka känslor, intuition och spirituell kontakt
 8. Objektivitet och kritisk bedömning

/ Kram och hej från Musikmediumet (Jungfru med Venus & Mars i Lejonet) <3

“Walk with pride, Stay proud”

 

PS. TACK till er som kikar in på Musikmediumet.se, för att ni läser och tar er tid för reflektion. Förhoppningsvis får ni också med er en dos inspiration och blir upplysta. Det är ju denna plattforms måtto!


*För ni som undrar om månaderna från år till år blir “lika” energimässigt? Svaret är både ja och nej, astrologiskt så följer det ju samma mönster i form av samma styrande soltecken, men numerologiskt/i Tarot blir det inte samma. Augusti förra året, 2018 styrdes till exempel numerologiskt av 19, 1 och 10.

**I vissa lekar innehar kortet Styrka/Lust talet 8 istället för 11, det för att bättre överensstämma astrologiskt med Lejonets månad, den 8:e månaden på året, Augusti.

***Tecken från andevärlden kan vara att du ser fjädrar, nyckelpiga, mynt, regnbåge, fjäril, liten fågel eller en annan personlig symbol som påminner dig om något/någon. Det kan också vara klassiska “spökerier” 😉

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *