Astrologi

"Stjärnorna de säger vad du är för en individ"

Min bestämda uppfattning är att vi påverkas av det som sker på himlavalvet. Himlakropparnas placering vid vår födelse ger oss även en föraning om vår karaktär och våra utmaningar i livet. Astrologi är mycket mer än generella veckohoroskop baserat på ditt stjärntecken, och ju bättre koll du får på din personliga karta (ditt eget horoskop) samt planeterna desto roligare!

Musikmediumet är en jordbunden person som brinner för all sorts kunskap, men enligt mig utesluter inte en sorts kunskap en annan och den logiska, vetenskapliga världen behöver vi likväl som den pseudovetenskapliga och esoteriska. En sant upplyst person förkastar inget, hen är öppen för olika sorters vetande och förhållningssätt.

Astrologi är ett utmärkt verktyg för inre utveckling, reflektion och inspiration. Jag upplever även astrologi som en hjälp för att läsa av/förstå energier och skeenden i världen. Musikmediumet är ingen astrolog men mina grundläggande kunskaper om astrologi värdesätter jag i mitt andliga arbete.

Vill du lära dig mer om astrologi rekommenderar jag att du köper en bok samt följer med i det astrologiska flödet i bloggar och social media. Det finns astrologer som erbjuder vägledning, det kan ge dig en ingång och djupare förståelse för din egen astrokarta.