Tarot & Orakelkort

"Sagolika verktyg för personlig utveckling, inspiration och reflektion"

Genom alla tider har det berättats historier, som skrivits ner som sagor. Om du kommer ihåg de klassiska sagorna som du hörde som barn, så vet du att dessa historier ofta befolkades av likartade karaktärer; prinsar, prinsessor, kungar, drottningar, rövare, jägare, orädda ynglingar, fattiga barn, jungfrur, dummerjönsar, änklingar, styvmödrar, häxor, troll, småfolk och magiska djur.

Vissa av dessa karaktärer är så återkommande att vi klassar dem som arketyper (förebilder, urtyper). Ofta har sagan någon form av sensmoral, något som karaktären/arketypen ska lära sig. Tarot fungerar lite på samma sätt, tarotkorleken består av 78 kort, indelade i Stora arkanan och Lilla arkanan.

Lilla arkanan består av ess, talen 2-10, samt prins, prinsessa, drottning och kung i fyra olika valörer. Men istället för hjärter, spader, klöver och ruter som i vanlig kortlek har vi bägare, mynt, stavar och svärd.

Stora arkanan består av 22 kort där varje kort karakteriseras av en arketyp eller en genomgående historiskt känd symbol/företeelse. Vi har till exempel korten Översteprästen, Kejsarinnan, Djävulen, Solen, Månen, Döden och Kärleksparet.

Kort nr 0/22 symboliseras av Narren (The Fool) och det är om hen, sagan om Tarot handlar om. På sin vandring genom livet (tarotkortleken) växer Narren upp. Hen möter utmaningar, kärlek och vändpunkter. Hen tvingas ta beslut, välja väg, reflektera och agera. Hen styrs av känslor (bägare), svärd (tankar), vilja/intuition (stavar) samt sina materiella tillgångar (mynt).

Varje enskilt kort i Tarot kommer med kunskap och en lärdom till oss. Lilla arkanan visar på lärdomar i vår vardag och Stora arkanan speglar livets större läxor. Att se på sig själv som Narren i det avseendet, kan underlätta när man försöker förstå ”sagan om sitt eget liv”. Kapitlen skriver vi som bekant själva, Tarot visar bara vad som finns tillgängligt för oss och vad vi ska lära.

Att lära sig Tarot är rätt knepigt. Du behöver lära dig betydelsen av varje enskilt kort men också vad korten signalerar tillsammans. Jag upplever mig fortfarande inte helt fullärd i denna konst, men jag ser också Tarot som en nära vän, en följeslagare genom livet som jag lär mig ständigt utav.

Om jag som tonåring såg Tarot som något mystiskt som kunde förutspå framtiden, ser jag nu Tarot som en spegling av det jag redan ”vet”. Tarot hjälper mig att lyfta fram tankar och känslor i ljuset, det är i min mening ett sagolikt vackert verktyg för personlig utveckling, inspiration och reflektion.

Jag har använt mig av Tarot till och från i cirka 20 år, främst för egen praktik och för vänner och familj. Mitt intresse för astrologi och numerologi har gått hand i hand med mitt intresse för Tarot och jag upplever dessa tätt sammankopplade. Vill du lära dig Tarot är det behändigt att också kunna lite om numerologi och astrologi.

 

Orakelkort

Likt Tarot är Orakelkort utmärkta verktyg för personlig utveckling, inspiration och reflektion. De är enklare att använda, och det finns ett stort utbud av lekar på marknaden. Orakelkort kan vara utformade på miljontals sätt, men vanligt är att de är fyllda av symbolik, färger, djur, växter, gudinnor, helgon, änglar, människor och andra väsen. Jag upplever orakelkort som förträffliga för att få nya perspektiv och idéer, eller bara för att få ett budskap för dagen, för veckan eller för svar på en specifik fråga.

Musikmediumet gör en egen orakelkortlek, läs mer här!