Orakelkortsresan

Orakelkortsresan är ett projekt bestående av egenmålade tavlor och egenskrivna texter med budskap. Målsättningen är att det hela ska bli en utgiven orakelkortlek!

Projektet påbörjades 2019 men fick mer tid, styrfart och ramar under 2021 – 2022, när det blev antaget till ”Projektverkstan”, en 1-årig kurs för projektutforskande, på Södra Stockholms folkhögskola. Projektet tuffar nu vidare på egen hand och visionen är att ha en färdig orakelkortlek till försäljning om några år. Tavlorna kommer också att finnas till försäljning.

Orakelkortleken tar fasta på nordisk natur, historia, kultur och mytologi. Ofta förekommande är nordiska växter, djur, träd och naturfenomen samt starka färger och ett rikt symbolspråk. Kortleken är inte knuten till någon religion men den speglar på olika sätt de andliga trosuppfattningar som är och har varit närvarande i norden: asatro, kristendom, häxkonst och trolldom, new age samt traditioner från urfolk och minoriteter.

Orakelkortsresan är också en personlig resa, där jag utifrån min nordiska bakgrund tar fasta på egna erfarenheter och utforskar min kreativitet, men även olika spirituella traditioner samt mina mediala och klärvoajanta förmågor. Motiven/budskapen till tavlorna får jag ofta till mig i meditation eller ute på promenad i naturen. Musik, konst, sagor och annan litteratur inspirerar mig men även tarot, symboler, astrologi och numerologi.

Projektet går att följa via instagramkontot @orakelkortsresan

Tavlorna i A3-format är målade i akvarell. Kortleken kommer att bestå av minst 33 olika kort samt ett texthäfte. Varje kort är unikt numrerat och kommer med ett eget budskap.

I budskapstexten ges en förklaring till själva motivet men även konkret, andlig vägledning i form av råd, inspiration och uppmuntran. Budskapen syftar till upplysning men lämnar även rum för nyfikenhet och utforskande på egen hand.

Sol, måne, dimma, snöfall, regnbåge och blixtnedslag… näckros, räv, humla, rödhake, uggla, spindel, fjäril, igelkottar och myror. Hav, himmel, fjäll, skog, sjöar och åkrar… eld, vatten, luft och jord!

Runskrift, ägg, labyrint, eka, svärd, nyckel, timglas, vikingaskepp, grind och en stenmur… låtcitat och hänvisningar till psalmer. Tavlorna bjuder flera detaljer och ofta något oväntat eller mystiskt sagolikt.

Några tavlor och budskapstexter går att se här: