Numerologi

"Vägledning och inspiration från siffrornas magiska värld"

Kan vi använda siffror till mer än att räkna matematik? Javisst, varje grundtal har sin egen energi och betydelse. Numerologi (eller talmystik, talsymbolik, siffermystik) är tron på talens olika innebörd, lärdom och kunskap. Numerologi kan användas tillsammans med tarot och astrologi.

Enkel numerologi är inte särskilt svårt att lära sig, i grund och botten handlar det om att omvandla bokstäver till tal, summera tal samt utläsa talens betydelse. Baserat på dag och årtal du är född samt ditt fullständiga namn, kan du till exempel räkna ut ditt livsvägstal, ditt ödestal, ditt själstal och ditt personlighetstal med mera. Dessa tal tillsammans bildar ditt eget numeroskop.

Du kan också räkna ut vilket tal du har för det aktuella året. Energierna från det talet påverkar vad du upplever under året; händelser, processer, valmöjligheter. Att veta vilket tal du har för respektive år är fördelaktigt eftersom det kommer med insikter och fokus, vilka energier kan du dra nytta av?

Ett exempel, får du år 2019 talet 1 som ditt tal för året gynnas du av 1:ans vibration. 1:an vill starta på nytt, använda alla sina talanger och förmågor, utforska nya möjligheter. Om du under detta år fortsätter i samma banor som förut eller försöker tackla utmaningar så som du alltid gjort, stöter du på patrull eftersom 1:an vill att du bjuder in det nya istället.

Varje år har också ett universellt tal som påverkar energierna globalt och därmed oss alla.

För mig är numerologi en källa till inspiration och vägledning. Vår värld och vår vardag är omgiven av siffror och tal, att använda sig av detta på ett symboliskt plan är både roligt och magiskt. Ser du ett tal eller en talsekvens upprepande gånger så kan du vara övertygad om att universum eller andevärlden vill uppmärksamma dig på något!

Kortfattat betydelse av hur jag tolkar talen 1-9, 11 och 22

1 – Nystart, ny början/ny grund, talanger, förmågor, kraft, ledarskap, vinst, tur, tävling, intelligens, självförverkligande, oberoende, möjligheter, sammanträffanden, snabbhet, otålighet, originalitet, tal, skrift, marknadsföring, människan, kroppen.

2 – Balans, harmoni, tvåsamhet, dualitet, valmöjligheter, relationer, känslolivet, kunskapstörst, skönhet, yta, kritik, kontroll, ansvar, intuition, insikter, överkänslighet, stöd, assistans, eget omdöme.

3 – Kreativitet, kommunikation, kärlek, kvinnlighet, vård, omsorg, hälsa, natur, klimat, djur, barn, graviditet, familj, artisteri, konstnärlighet, organisationer, det oväntade, ostabil, splittrad, stagnation.

4 – Stabilitet, lugn, helhet, byggande, äventyr, vilja, hårt arbete, auktoriteter, makt, lag och ordning, institutioner, företagande, pionjär, driv, passion, strategi, försvar, transformation, upptäckter, fasthållande, stelhet, allvar, trygghet, traditioner, logik, praktik, fastigheter, byggande.

5 – Frihet, rastlöshet, stress, oro, nyfikenhet, snabbhet, länder, nationaliteter, kommunikation, spontanitet, uppror, rebell, ansvar över grupper, myndigheter, faderskap, lärare, religion, etik, moral, beroende, missbruk, negativt tänkande.

6 – Gemenskap, känslor, familj, hemmet, mat, näring, kärlek, sex, synder, relationer, nätverk, släktskap, pengar, det materiella, framgång, service, rådgivning, omsorg, pedagogik, osäkerhet, självinsikt, egot.

7 – Ledarskap, frihet, självständiga val, karriär, arbetsresor, uppbrott, flytt, plötslighet, turbulens, riktning, vetenskap, psykologi, andlighet, behov av stillhet, introspektion, självrespekt, förändringar, målmedvetenhet, problemlösning, persona, beklädnad, beskydd.

8 – Jämvikt, rättvisa, tillit, helhet, fokus, beslut, makt, ansvarsroll, disciplin, framgång, visioner, fantasi, inspiration, utstrålning, motivation, drivkraft, kontrakt, rättsväsendet, forskning, begär, manipulation, dominans, vanor, motsatser, önskningar, skapande, attraktion, överflöd.

9 – Upplysning, sökande, det okända, avskildhet, celibat, mystik, avslut, reträtt, prövningar, drömmar, illusioner, depression, sanning, ärlighet, allvar, stillhet, inlevelse, frestelser, starka känslor, drama, flöden, mod, magnetism, poetisk, handarbete, hantverk, kunskap, utbildning, skörd, aktivism.

10 – Detta tal finns inte i numerologin. Eftersom 0 har inget värde, reduceras 10 till talet 1.

11 – Inspiration, styrka, passion, kreativitet, visionär, rädslor, intuition, medialitet, healing, karisma, entreprenörskap, ärlighet, ideal, vilja, spirituell väg, prövningar, rådgivning, det offentliga, kändisskap, många talanger, fredsmäkling, lust, njutning, känslighet, självkänsla, intensitet.

22 – Hängivenhet, företagande, politik, länder, humanitär hjälp, makthavare, ekologi, teknologi, vetenskap, friskvård, hälsa, uppfinningar, forskning, ledarskap, innovatör, överflöd, androgyn, samhällsförändrare, envishet, äventyr, känslighet, intuition, glöd, oskuldsfullhet, spontanitet

Talen 11 och 22 (samt 33) klassas numerologiskt som Mästartal. De vibrerar från högre oktaver än grundtalen. Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, större kollektivt ansvar, andlig visdom, känslighet, innovation, kreativitet och nyskapande.