Numerologi

"Vägledning och inspiration från siffrornas magiska värld"

Kan vi använda siffror till mer än matematik? Javisst, varje grundtal har sin egen energi och betydelse. Numerologi (eller talmystik, talsymbolik, siffermystik) är tron på talens olika innebörd, lärdom och kunskap. Numerologi kan användas tillsammans med tarot och astrologi.

Numerologi är en rik källa till inspiration och vägledning. I grund och botten handlar det om att summera tal samt utläsa talens betydelse. Baserat på dag, månad och år du är född samt ditt fullständiga namn, kan du till exempel räkna ut ditt Livsvägstal, ditt Ödestal och ditt Mognadstal.

Vår värld och vår vardag är omgiven av siffror och tal, att använda sig av detta på ett symboliskt plan är både roligt och magiskt. Ser du en siffra eller en talsekvens upprepande gånger så kan du vara övertygad om att universum eller andevärlden vill uppmärksamma dig på något!

Numeroskop

Ett Numeroskop består av olika antal tal och siffror (1–9, 11 och 22). Dessa är baserade på ditt födelsedatum och ditt fullständiga namn som du fick vid födseln. Dessa tal/siffror bildar ditt Numeroskop. Exempel på tal som ingår i ett Numeroskop:

Livsvägstal

Detta tal har du med dig hela livet och symboliserar den väg du kommer att vandra. Livsvägstalet berättar om dina styrkor, utmaningar, intressen, karaktärsdrag och karriärval.

Ödestal

Detta tal kommer med information om dina inre förmågor, dina talanger och vad det är meningen att du ska ”bli” och göra i ditt liv.

Mognadstal

Detta tal visar på din kraft, din potential och vad du kommer att uppleva i mogen ålder, ofta efter 40–50 års ålder. I vilken riktning och mot vilket mål styr du? Här får du ledtrådar och inspiration kring din unika väg och kapacitet.

Födelsedagstal

Detta tal adderar karaktärsdrag till din person och berättar mer om dina förmågor, talanger och personlighet.

Själstal

Detta tal symboliserar din själs längtan samt vad din själ vill och behöver lära sig i detta liv.

Namntal

Detta tal visar på vilken energi du sänder ut när du använder ditt för- och efternamn.

Årstal

Varje år har du ett personligt Årstal utifrån 9-årscykeln. Energierna från det talet påverkar vad du upplever under året; händelser, processer, valmöjligheter. Att veta vilket tal du har för respektive år är fördelaktigt eftersom det kommer med insikter och fokus, vilka energier kan du dra nytta av?

Varje år har vi också ett universellt och kollektivt Årstal som påverkar energierna globalt och därmed oss alla.

Läs årsnumeroskopet för 2021.

Lyssna på Holy Crap Podcast, avsnittet om numerologi med Musikmediumet.

 

Kortfattat betydelse av talen 1-9, 11 och 22

1 – Nystart, talanger, förmågor, kraft, ledarskap, vinst, tur, tävling, intelligens, självförverkligande, oberoende, möjligheter, ha publik, sammanträffanden, snabbhet, otålighet, originalitet, tal, skrift, marknadsföring, människan, kroppen.

2 – Balans, harmoni, tvåsamhet, dualitet, valmöjligheter, relationer, känslolivet, kunskapstörst, skönhet, yta, kritik, kontroll, ansvar, intuition, insikter, överkänslighet, stöd, assistans, eget omdöme.

3 – Kreativitet, kommunikation, kärlek, kvinnlighet, vård, omsorg, hälsa, natur, klimat, djur, barn, moderskap, familj, artisteri, konstnärlighet, organisationer, det oväntade, ostabil, splittrad, stagnation.

4 – Stabilitet, lugn, helhet, byggande, äventyr, vilja, hårt arbete, auktoriteter, makthavare, lag och ordning, institutioner, företagande, pionjär, driv, passion, strategi, försvar, fasthållande, stelhet, allvar, trygghet, traditioner, logik, praktik, fastigheter, byggande.

5 – Frihet, rastlöshet, stress, oro, nyfikenhet, snabbhet, länder, nationaliteter, kommunikation, spontanitet, uppror, rebell, ansvar över grupper, myndigheter, faderskap, lärare, religion, etik, moral, beroende, missbruk, negativt tänkande.

6 – Gemenskap, känslor, familj, hemmet, mat, näring, kärlek, sex, synder, relationer, nätverk, släktskap, pengar, det materiella, framgång, service, rådgivning, omsorg, känslor, osäkerhet, självinsikt, egot.

7 – Ledarskap, frihet, självständiga val, karriär, arbetsresor, uppbrott, flytt, plötslighet, turbulens, riktning, vetenskap, psykologi, andlighet, behov av stillhet, introspektion, självrespekt, förändringar, målmedvetenhet, problemlösning, persona, beklädnad, beskydd, djupa relationer.

8 – Jämvikt, rättvisa, tillit, helhet, fokus, beslut, makt, ansvarsroll, disciplin, framgång, visioner, fantasi, synlighet, inspiration, utstrålning, motivation, drivkraft, kontrakt, rättsväsendet, forskning, begär, manipulation, dominans, vanor, motsatser, önskningar, skapande, attraktion, överflöd.

9 – Upplysning, sökande, det okända, avskildhet, mystik, avslut, reträtt, prövningar, drömmar, illusioner, depression, sanning, ärlighet, allvar, stillhet, inlevelse, frestelser, starka känslor, drama, flöden, mod, magnetism, poetisk, handarbete, hantverk, kunskap, utbildning, skörd, aktivism.

10 – Detta tal finns inte i numerologin. Eftersom 0 inte har något värde, reduceras 10 till talet 1.

11 – Inspiration, styrka, passion, kreativitet, visionär, rädslor, intuition, medialitet, healing, karisma, entreprenörskap, ärlighet, ideal, vilja, spirituell väg, prövningar, rådgivning, det offentliga, kändisskap, många talanger, fredsmäkling, lust, njutning, känslighet, självkänsla, intensitet.

22 – Hängivenhet, företagande, politik, länder, humanitär hjälp, makthavare, ekologi, teknologi, vetenskap, friskvård, hälsa, uppfinningar, forskning, ledarskap, innovatör, överflöd, androgyn, samhällsförändring, envishet, äventyr, känslighet, intuition, glöd, oskuldsfullhet, spontanitet.

Talen 11 och 22 klassas numerologiskt som Mästartal. De vibrerar från högre oktaver än grundtalen. Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, större kollektivt ansvar, andlig visdom, känslighet, innovation, kreativitet och nyskapande.