Numerologi

"Vägledning och inspiration från siffrornas magiska värld"

Kan vi använda siffror till mer än matematik? Javisst, varje grundtal har sin egen energi och betydelse. Numerologi (eller talmystik, talsymbolik, siffermystik) är tron på talens olika innebörd, lärdom och kunskap. Numerologi kan användas tillsammans med tarot och astrologi.

Numerologi är en rik källa till inspiration och vägledning. I grund och botten handlar det om att summera tal samt utläsa talens betydelse. Baserat på dag, månad och år du är född samt ditt fullständiga namn, kan du till exempel räkna ut ditt Livsvägstal, ditt Ödestal och ditt Mognadstal. Läs mer om dessa tal här.

Vår värld och vår vardag är omgiven av siffror och tal, att använda sig av detta på ett symboliskt plan är både roligt och magiskt. Ser du en siffra eller en talsekvens upprepande gånger så kan du vara övertygad om att universum eller andevärlden vill uppmärksamma dig på något!

 

Kortfattat betydelse av talen 1-9, 11 och 22

1 – Nystart, talanger, förmågor, kraft, ledarskap, vinst, tur, tävling, intelligens, självförverkligande, oberoende, möjligheter, ha publik, sammanträffanden, snabbhet, otålighet, originalitet, tal, skrift, marknadsföring, människan, kroppen.

2 – Balans, harmoni, tvåsamhet, dualitet, valmöjligheter, relationer, känslolivet, kunskapstörst, skönhet, yta, kritik, kontroll, ansvar, intuition, insikter, överkänslighet, stöd, assistans, eget omdöme.

3 – Kreativitet, kommunikation, kärlek, kvinnlighet, vård, omsorg, hälsa, natur, klimat, djur, barn, moderskap, familj, artisteri, konstnärlighet, organisationer, det oväntade, ostabil, splittrad, stagnation.

4 – Stabilitet, lugn, helhet, byggande, äventyr, vilja, hårt arbete, auktoriteter, makthavare, lag och ordning, institutioner, företagande, pionjär, driv, passion, strategi, försvar, fasthållande, stelhet, allvar, trygghet, traditioner, logik, praktik, fastigheter, byggande.

5 – Frihet, rastlöshet, stress, oro, nyfikenhet, snabbhet, länder, nationaliteter, kommunikation, spontanitet, uppror, rebell, ansvar över grupper, myndigheter, faderskap, lärare, religion, etik, moral, beroende, missbruk, negativt tänkande.

6 – Gemenskap, känslor, familj, hemmet, mat, näring, kärlek, sex, synder, relationer, nätverk, släktskap, pengar, det materiella, framgång, service, rådgivning, omsorg, känslor, osäkerhet, självinsikt, egot.

7 – Ledarskap, frihet, självständiga val, karriär, arbetsresor, uppbrott, flytt, plötslighet, turbulens, riktning, vetenskap, psykologi, andlighet, behov av stillhet, introspektion, självrespekt, förändringar, målmedvetenhet, problemlösning, persona, beklädnad, beskydd, djupa relationer.

8 – Jämvikt, rättvisa, tillit, helhet, fokus, beslut, makt, ansvarsroll, disciplin, framgång, visioner, fantasi, synlighet, inspiration, utstrålning, motivation, drivkraft, kontrakt, rättsväsendet, forskning, begär, manipulation, dominans, vanor, motsatser, önskningar, skapande, attraktion, överflöd.

9 – Upplysning, sökande, det okända, avskildhet, mystik, avslut, reträtt, prövningar, drömmar, illusioner, depression, sanning, ärlighet, allvar, stillhet, inlevelse, frestelser, starka känslor, drama, flöden, mod, magnetism, poetisk, handarbete, hantverk, kunskap, utbildning, skörd, aktivism.

10 – Detta tal finns inte i numerologin. Eftersom 0 inte har något värde, reduceras 10 till talet 1.

11 – Inspiration, styrka, passion, kreativitet, visionär, rädslor, intuition, medialitet, healing, karisma, entreprenörskap, ärlighet, ideal, vilja, spirituell väg, prövningar, rådgivning, det offentliga, kändisskap, många talanger, fredsmäkling, lust, njutning, känslighet, självkänsla, intensitet.

22 – Hängivenhet, företagande, politik, länder, humanitär hjälp, makthavare, ekologi, teknologi, vetenskap, friskvård, hälsa, uppfinningar, forskning, ledarskap, innovatör, överflöd, androgyn, samhällsförändring, envishet, äventyr, känslighet, intuition, glöd, oskuldsfullhet, spontanitet.

Talen 11 och 22 klassas numerologiskt som Mästartal. De vibrerar från högre oktaver än grundtalen. Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, större kollektivt ansvar, andlig visdom, känslighet, innovation, kreativitet och nyskapande.

 

 

Numeroskop

Ett Numeroskop består av olika antal tal och siffror (1–9, 11 och 22). Dessa är baserade på ditt födelsedatum och ditt fullständiga namn som du fick vid födseln. Dessa tal/siffror bildar ditt Numeroskop.

Läs mer om talen som ingår i ett Numeroskop.

Beställ ett Numeroskop.

Läs Numeroskopet för år 2023.

Lyssna på Holy Crap Podcast, avsnitt om numerologi med mig, Musikmediumet.