Lathund: Grundtal, Mästartal och Änglanummer

Här hittar du en lathund till vad siffrorna du ser kan ha för betydelse. Jag går igenom grundtalen 1-9, mästartalen 11-99 samt det som brukar kallas ”änglanummer” 111-999.

Observera att detta inte är ett hundraprocentigt facit.
Du har alltid tolkningsföreträde.

Upplever du att en siffra står för något personligt eller för något som avviker från nedan så är det så. Numerologi är ett språk som har många dialekter!

Läs gärna inlägget ”Hjälp, jag ser siffror överallt!” först, där hittar du:

  • Ett verktyg för hur du kan tolka siffror: bekräftelse, uppmuntran eller tillsägelse?
  • Primära och sekundära tolkningar samt räkningsexempel
  • Information om talsekvenser och talkombinationer
  • Budskap för stegrande och nedåtgående siffror samt siffror i omvänd ordning
  • Information om hur du kan ta numerologi, tarotkort och astrologi till hjälp

Kanske är siffran du ser, en siffra du har i ditt Numeroskop? Det kan vara Universums sätt att berätta om ditt Livsvägstal, Mognadstal, Själstal osv.

Är du nyfiken på ett Numeroskop så kan du beställa det här. Då får du mycket mer information om vad siffrorna betyder för just dig.

Jag använder siffror och klockslag som exempel nedan. Ser du en kombination av olika siffror eller klockslag, tex. 14:14, 06:29 osv. så kan du läsa budskapet för alla siffrorna och/eller summera ihop. Ser du en speciell tidsangivelse, till exempel 50 minuter och 22 sekunder så kan du göra likadant.

Läs om hur du tolkar och adderar ihop.

Behöver du mer hjälp? Hör av dig i dm på Instagram (@musikmediumet) eller via e-post info@musikmediumet.se.

Här följer en beskrivning av grundtalen 1-9,
mästartal 11-99 samt änglanummer 111-999.

Talet 1 – Företagsamhet & Ledarskap

Ser du 1:or?

Det är dags att sätta fart! Nystart är på gång i ditt liv så ta alla chanser och möjligheter till att påbörja något. Omfamna en snabb, hoppfull och positiv energi.

Inget är omöjligt och skulle det bli fel kan du alltid börja om, så våga testa, mixtra och laborera. Har du en idé? Se till att det fröet får de bästa förutsättningarna till att gro. Ta självständiga kliv och tro på dig själv.

Det kan även vara budskap om att du måste aktivera kroppen mer, spendera tid utomhus i solen eller börja träna. Även hjärnan behöver syre och utmaningar. 1:an har en verktygslåda av talanger, kombinera/visa upp vad du är bra på. Tala, skriv, använd video/sociala medier.

Du kan ha goda ledaregenskaper, andra kommer att följa efter och inspireras av dig. Du kan även ha innovativa förslag. Vill du starta företag, bli chef eller sälja något är 1:an ett positivt tecken. 1:an kan också berätta att du behöver skratta mer, ta inte allt som sker för seriöst!

Ser du 11 eller 11:00, 00:11?

Mästartalet 11 berättar om passion, mod och transformation. 11:an triggar din personliga och andliga utveckling, du växer och förändras! Utforska dina talanger, följ det du brinner för och bibehåll styrka och mod när du möter tuffa utmaningar.

11:an vill få dig att övervinna dina rädslor och förutfattade meningar om dig själv och världen. När du förenar olika delar av dig själv, älskar och accepterar allt det som är du, blir du hel. Våga vara precis den du är.

11 kan väcka sårbarhet, känslighet, medialitet och telepati. Upplever du ångest, en stark intensitet i livet eller känner ett behov av beskydd så ta 2:an till hjälp för att lugna ner.

11 kan vara ett tecken på att din intuition blir starkare och du kan uppleva tecken, symboler och synkronicitet. Du kan känna av andevärlden eller vilja be till änglar och andliga guider.

Läs även budskapet för talet 2.

Ser du 10:01, 10:10, 01:01?

Här ”speglar sig” 1:an i en annan 1:a. Universum uppmanar dig att lära av en annan person. Vilka olikheter och likheter har ni? Vad triggar ni hos varandra och vad uppskattar ni med varandra? Om du ofta jämför dig med andra får du här budskap om att hitta din egen identitet och vara nöjd med ditt yttre och ditt inre. Var stolt över dig själv, ingen är som du!

Läs även budskapet för 1 och 11.

Ser du 111 eller 11:01, 11:10, 10:11, 01:11?

Här ser vi en förstärkning av talet 1. Universum ger dig en spark i baken! Du uppmuntras att påbörja en ny cykel. Kom ihåg vad 1:an står för: nystart, ledarskap, proaktivitet, talanger, mångsidighet och synlighet. Var kreativ och kommunikativ. Du som en unik individ är viktig.

Påbörjar du något kan det bli större och mer synligt än vad du tror. Du kan få en ny idé eller lägga grunden till något som blir framgångsrikt. Tro på det du vill satsa på.

Läs även budskapet för 1, 11 och 3.

Ser du 11:11 eller 1111?

Fyra ettor i rad är universums starkaste talsekvens. Det är en vibrationshöjande talsekvens som vill väcka oss och som uppmuntrar till andligt sökande. Du stöttas i att välja kärlek framför rädsla, enhet framför separation.

Universum vill göra dig medveten om att du inte är ensam – du är ett med allt: människor, djur, natur. Ett med universum. Du och allt om omkring dig är energi, och du är medskapare i ditt liv. Dina tankar skapar din verklighet. Är du observant på dina tankar? Var uppmärksam på vad du väljer att investera i. Kan du välja hopp, tillit och glädje?

Ps. Oavsett om du ser två, tre eller fyra 1:or i rad så är det en kärleksfull omfamning från Universum, änglar och ditt högre jag/din själ. Du är sedd och hörd på din väg, så ge inte upp!

Talet 2 – Samarbete & Stöttning

Ser du 2:or?

Stilla dig, andas och ta tid för dig själv i tystnad. Du ska lyssna på din intuition och vad ditt hjärta säger dig. Skriv, gå ut i naturen eller prata med en vän. Du kan vara i behov av stöd, skönhet, vatten och omvårdnad. Vad piggar upp dig och får dig nöjd? Pyssla om dig själv.

2:an uppmuntrar till frid och acceptans. Finns det något/någon du behöver förlåta eller sluta fred med? Står du inför en valsituation ska du inte rusa fram, tillåt dig själv att fundera.

Manifesterar du samarbete, partnerskap och kärlek som är jämställd och balanserad är 2:an ett positivt tecken. Ekonomiskt står 2:an för noggrannhet, struktur, support och goda råd.

Du kan behöva läsa mellan raderna i en situation, avslöja en hemlighet eller en lögn. 2:an är även kopplad till andevärlden. Någon på andra sidan kan visa sin kärlek och kommunicera med dig. Meditera, lägg tarotkort, gör en ritual, gå på en seans eller kontakta ett medium.

Ser du 22 eller 22:00, 00:22, 02:02, 02:20, 20:02?

Mästartalet 22 berättar om innovation, humanism och entreprenörskap. Du kan ha många tankar kring global världsförbättring, klimat, miljö, välgörenhet eller utveckling av nya produkter och tjänster.

Gör något av dina galna idéer! 22:an är framtidsorienterad med ett oskuldsfullt sinnelag. Talet uppmuntrar dig att vara snabb, spontan och uppfinningsrik.

22 är också siffran för manifestering och det kan gå undan när du väl sätter en klar intention, men du måste agera och ta initiativ för det du vill uppnå.

Upplever du en hög snöbollseffekt eller att livet snurrar på för fort, kan 22 vara en signal om att du arbetar alldeles för mycket. Sakta ner, ta fler pauser och delegera eller be om hjälp. Kom ihåg budskapet från 2:an.

Upplever du stagnation eller tröghet i livet är 22 ett tecken på att du måste förändra, ha mod att kasta dig ut och våga något nytt. Världen väntar på din lust att upptäcka den!

Läs även budskapet för talet 4. Hur kan din dröm/vision få en realistisk och strategisk plan?

Jag förknippar talet 22 med astrala resor, rymden/kosmos och utomjordiska väsen samt starseeds från utomgalaktiska platser som Sirius och plejaderna.

Ser du 222 eller 22:02, 22:20, 02:22, 20:22?

Här ser vi en förstärkning av talet 2. Lyssna på vad dina känslor vill säga dig och ta din intuition på allvar. Det kan finnas någon i din närhet som vill ha stöd och hjälp av dig. Relationer kan behöva medling, kompromiss eller ett djupare, känslomässigt samtal.

Upprepande 2:or kan också vara ett positivt tecken på att det du manifesterar går framåt, så bibehåll din intention och ha tillit, tro och hopp. En ny person kan vara på väg in i ditt liv.

Läs även budskapet för 2, 22 och 6.

Talet 3 – Kreativitet & Familj

Ser du 3:or?

En modersfigur, en cirkel av kvinnor, familj/barn eller feminina aspekter av din personlighet kan pocka på uppmärksamhet. Ta hjälp av vänner, grannar och syskon eller sök upp grupper och organisationer som delar dina intressen.

3:an vill att du ska ta dina passioner och hobbys på allvar och talet uppmuntrar dig till kreativt, konstnärligt och kommunikativt skapande.

Vill du marknadsföra något, hitta nya vänner eller bilda familj är 3:an ett positivt tecken. 3:an är även talet för självuttryck, träna på att uttrycka dina tankar, känslor och idéer. Skriv, tala, fota, måla, pyssla, dansa, sjung och lyssna på musik! Även matlagning och odling hör hit.

3:an berättar om läkekraften i djur och natur. Du kan vilja förkovra dig inom kost, holistisk hälsa och healing. 3:an vet att vår fysiska kropp, våra tankar och vår själ hör ihop.

Har du problem med hälsan (eller fertiliteten) kan 3:an visa dig vägen till förbättring, men du måste kommunicera, söka information och ta hjälp. Säger du ja fast du egentligen inte vill? Du måste sätta gränser och utgå från din vilja. Ge dig själv den omvårdnad du ger till andra.

Ser du 33 eller 00:33, 03:03?

Mästartalet 33 berättar om yin och det gudomligt feminina. Utforska detta. 33:an uppmanar till ovillkorlig kärlek, medkänsla, nåd, acceptans och mottaglighet. En djup kärleksflod av globalt moderskap, med omtanke för både dig själv och andra. Vila och ta hand om dig själv.

Kanske känner du dig dragen till ett visst kraftdjur eller en gud/gudinna, helgon, historisk kvinna, ängel, andlig guide eller uppstigen mästare? Ta kontakt, gör en ritual, meditera eller kanalisera.

Moder jord, växter, träd, djur och naturväsen kan vilja kommunicera med dig – lyssna och var uppmärksam. Gå ut i naturen eller ta hem naturen till dig. Grunda dig.

Jag förknippar 33 med Gudmoder Maria, Maria Magdalena, Isis och Kuan Yin men oavsett kultur, tradition och religion finns det många andra mäktiga kvinnor och feminina entiteter.

Känner du dig svag eller i brist på kraft kan du med 33:ans hjälp be om stöd och ny styrka. Detta tal vill visa dig att du är precis lika respektingivande, stark och mäktig som de kvinnor som du ser upp till. Har du oläkta sår kring det feminina kan 33 vilja hjälpa dig mot healing.

Överflöd kan vara på väg! Träna på daglig tacksamhet och var generös. Förvänta dig det bästa och känn att du alltid är närd, vårdad och omhändertagen av Mama earth/Universe.

Läs även budskapet för talet 6.

Ser du 333 eller 03:33?

Här ser vi en förstärkning av talet 3. Du måste ta hand om dig själv bättre, det är dags för self-care, en spa-dag eller en långpromenad ute i naturen. Gör allt det som laddar dina batterier. Har du velat kontakta en person eller kommunicera ut något är det dags nu.

Upprepande 3:or kan även vara en uppmaning att inte beblanda sig med rykten och skvaller. Negativa ord och tankar kan växa sig stora. Ser du dig som ett offer för omständigheter eller oförmögen att förändra en situation? Upplever du brist i livet?

Se över vad/vem som äter upp din energi och tar kraft ifrån dig. Sätt stopp! Det är dags att omfamna positiva ord och tankar, visa tacksamhet, sluta älta och bjuda in nya perspektiv. Din vilja styr, ingen annans.

Läs även budskapet för 3, 33 och 9.

Talet 4 – Arbete & Trygghet

Ser du 4:or?

Det kan finnas ett behov av att strukturera, organisera och sätta tydliga ramar. Du tjänar på att vara flitig som en myra just nu och söker du arbete kan 4:an vara ett positivt tecken på att en tjänst snart blir tillgänglig för dig. Var företagsam och visa framfötterna i karriären.

Har du upplevt obalans eller ett tufft avslut är 4:an en varm, faderlig famn som berättar att lugn och ro kommer infinna sig efter en kris. Universums kärleksfulla beskydd håller dig och gör dig trygg. Boa in dig med en filt, ät grundande mat och tänd ljus eller en värmande brasa.

Avtal, skatt, lön, försäkringar, räkningar, bodelning och lån hör till 4:an, måste du kontakta banken, en chef eller en myndighet? Släkt, arvegods eller historiska miljöer kan influera och komma med ledtrådar du söker. Att blicka bakåt kan ge förståelse, acceptans och läkning.

Vill du köpa, sälja, bygga, renovera eller förändra hemma? Starta företag? Du kan nu känna grönt ljus till att ta första spadtaget. Se till att alla papper är redo och att lagar/regler följs.

Ser du 44 eller 00:44, 04:04?

Mästartalet 44 berättar om yang och det gudomligt maskulina. Utforska detta. Precis som hos 33:an finns det i detta tal en ovillkorlig kärlek och acceptans, men här är det en djup kärleksflod av globalt faderskap som värnar om både sig själv och andra.

44 håller, lyssnar och omfamnar, erbjuder aktivt stöd, hjälp, rättvisa och beskydd. 44 dömer dig inte.

Har du svårt att känna tillit och trygghet? Då vill 44 assistera dig. Släpp kontrollen och lita på att Universum har din rygg. Inget kommer gå fel, inget är i onödan och allt kommer att gå enligt Universums gudomliga plan.

Affirmera att du är säker, trygg, hållen och skyddad. Har du oläkta sår kring det maskulina kan 44 vilja hjälpa dig mot healing.

Känner du att släktingar och anförvanter på andra sidan pockar på din uppmärksamhet? Dina förfäder, släktled och karma/minnen från tidigare liv kan ge dig hjälp och information. Ta kontakt, gör en ritual, meditera, kanalisera eller boka in en regression.

Jag förknippar 44 med kristusmedvetandet, vissa specifika gudar, ärkeänglar och uppstigna mästare men även med kraftplatser, gravfält, historiska och religiösa byggnader och utdöda civilisationer som t.ex. Forntida Egypten, Mayariket, Inkafolket, Atlantis och Lemurien.

Talet 44 styr över sådant vi inte ser med blotta ögat; celler, dna, atomklyvning, leylinjer, portaler, radiovågor, magnetstrålning och statiska fält. Till 44 hör även forskning, framsteg, ledarskap och företag på global nivå som får historisk betydelse för hela mänskligheten.

44 är en påminnelse om att stabilitet och trygghet finns för dig – känn dig inte ensam eller rädd! Var öppen för goda råd från en äldre, erfaren person eller sök stöd hos en mentor, investerare, chef, ekonomisk rådgivare, coach eller terapeut om du behöver.

Läs även budskapet för talet 8.

Ser du 444 eller 04:44?

Här ser vi en förstärkning av talet 4. Måste du rensa i röran, på jobbet, hemma hos familjen eller i ekonomin? Börja strukturera, organisera och prioritera. Skjut inte saker på framtiden eller under mattan. Städa, släng, sälj och sortera. Sätt upp målsättningar och deadlines.

Ge dig en klapp på axeln och en liten belöning efter varje sak du klarar av. Ett steg i taget så går det framåt. Ha tillit till att det löser sig när du lägger ner en extra ansträngning. Du är din egen chef och du kan ta ledarskapet över ditt liv.

Har du akuta hälsobekymmer kan 444 indikera på vårdbehov och sjukhusbesök, ha tålamod med kropp och knopp, det kan ta tid.

Läs även budskapet för 4, 44 och 3.

Talet 5 – Kommunikation & Lärande

Ser du 5:or?

Dags att vara öppen för förändringar i livet! Du kan ha många bollar i luften för tillfället och 5:an berättar om en kvicktänkt, flexibel och kommunikativ energi. Funderar du på att börja studera eller lära ut något är 5:an ett gott tecken. Det finns kunskap att hämta, sök upp den!

Grupper, skolor, lärare, barn och ungdomar kan influera dig och du kan ha hjälp av teknik, IT och sociala medier just nu. En podd, en bok, en film eller en föreläsning kan inspirera. 5:an uppmuntrar dig att nätverka och ta del av kultur, musik och media.

Vill du flörta och ha en ny partner kan 5:an puffa för dejting och det sociala livet. Gå på fest, konsert eller börja dansa!

5:an kan flagga för frustration, ilska och konflikter samt negativitet, oro och stress. Kan du hitta verktyg för att få utlopp för energin och för att styra dina tankar? Träna, meditera, skriv, affirmera och uttryck dig kreativt. Var ärlig och dela din åsikt/sanning, men på ett respektfullt sätt.

Vill du resa eller har en resa planerad? 5:an ber dig att ha koll på papper, visum och pass. Ha lite tålamod. Upplever du orättvisa eller ifrågasättande kan det löna sig att säga emot, tjafsa och vara rebell, men fråga även dig själv om det är värt din energi och sinnesro.

Ser du 55, 00:55 eller 05:05?

Mästartalet 55 berättar om vikten av måttfullhet och kloka beslut. Lagom är bäst och du kan nå stora framgångar genom ett balanserat tillvägagångsätt. 55:an har förmågan att skapa alkemisk magi: när du kombinerar utvalda ingredienser och använder rätt verktyg kan du koka soppa på en spik och trolla med knäna!

Utforska dina resurser och ta hjälp av din stora kunskapsbank. Du har mycket att lära ut till andra och din vishet sträcker sig långväga. Våga synas och kommunicera ut det du kan och vet. Vill du undervisa eller skapa något nytt, börja nu!

Talet 55 omfamnar även de sköna konsterna och du uppmuntras till konstnärliga uttryck. Den skönhet du ser, ger och skapar i världen har djup, äkthet och en högre vibration. Var kreativ och lyssna till ditt inre barn. Allvar och seriositet behöver inte utesluta lekfullhet!

Läs även budskapet för talet 1.

Ser du 555 eller 05:55?

Här ser vi en förstärkning av talet 5. Din omgivning kan vara bråkig, högljudd och kaotisk eller trigga stress/oro hos dig. Försök att lugna ner dig själv och uppsök en stilla, tyst plats.

555 kan bekräfta att du är mitt i eller snart kommer påbörja en intensiv förändringsfas. Det du en gång tog för givet kan bytas ut mot något helt annat. Häng med på den svindlande åkturen och var inte rädd för äventyret, du är på väg att bli starkare, modigare och gladare!

Upprepande 5:or kan även betyda att du snart ska resa, delge/berätta något eller att du har många samtal och konversationer att svara på. Kommunikation kan flöda i ditt liv. Du kan höra nyheter rörande barn, tonåringar och utbildningar eller kring grupper och nätverk.

Känner du dig bunden eller låst till något/någon så kan du vilja bryta dig loss. Karriärfrågor, studier och ekonomi kan stressa dig. Använd humor och skratt för att lätta upp ditt humör!

Läs även budskapet för 5, 55 och 6.

Talet 6 – Gemenskap & Ekonomi

Ser du 6:or?

Dina rutiner och dagliga vanor samt träning, kost och hälsa kan vara i fokus. Behöver du vara lite mer disciplinerad och sluta slarva? Ta ett krafttag och sätt upp ett tydligt schema så vet du och andra vad som gäller. Du kan behöva balansera upp tid mellan arbete och privatliv.

Din ekonomi och vad du tjänar samt lägger pengar på kan behöva sig en översyn. Kanske är du alltför petnoga och sparar allt? 6:an uppmuntrar dig att njuta mer, lägga tid och energi på familj, vänner, husdjur, sociala aktiviteter och äventyr som får det att kittla i magen.

Sex och kärlek hör till 6:an, behöver din älskling lite av din uppmärksamhet? Laga en god måltid ihop.

Dåtid, nostalgi och barndom kan pocka på uppmärksamhet. Dags att rensa på vind, i källare, garderober och lådor? Fynda på loppis? Har du spanat på en pryl du vill ha, kan du nu slå till. 6:an kan även vara ett förebud om att mer pengar, resurser och kärlek är på väg in i ditt liv.

Om du är på en inre resa mot mer harmoni, självkärlek och acceptans är 6:an ett gott tecken. Kanske står du även i en valsituation gällande något/någon? Välj det som hjärtat säger dig.

Ser du 66 eller 06:06?

Mästartalet 66 berättar om kraften i att ge och hjälpa, erbjuda vård, omsorg och service. Kan du stå till tjänst och vara en behjälplig samarit?

Träna på att ge osjälviskt och i generositet, men ta även emot det du får med ett öppet och tacksamt hjärta. När vi ger och tar emot i balans uppstår harmoni.

Du ska inte curla. Praktisera eget ansvar och hjälp till självhjälp.

Sjukdom, missbruk, utanförskap, hemlöshet, handikapp – det finns många i samhället som behöver extra stöd och värme. Kan du bidra med tid, pengar eller energi? Om inte ensam, så tillsammans med andra? Du kan vilja hjälpa till med en auktion, insamling eller en marknad.

Är du själv i behov av stöd, vård eller pengar så kan 66 vara ett tecken på att hjälpen är nära!

Läs även budskapet för talet 3.

Ser du 666?

Denna mytomspunna sifferkombination sägs vara förknippad med djävulen. Om det är sant lämnar jag osagt, men numerologiskt är denna talsekvens en förstärkning av talet 6.

Drar du något till sin spets? Behöver du sätta tydligare gränser? Här kan det vara en liten tillsägelse från universum om att balansera upp och sätta stopp. Styr pengar och prylar din tillvaro och gör dig stressad? Eller kretsar ditt liv kring osunda sex- och kärleksrelationer?

6:an kan framkalla känslostormar och starka reaktioner. Fundera över vad (och vilka begär) som håller dig fången, begränsad och beroende. Vem och vad har makten i ditt liv?

Försök hitta fokus tillbaka till dig själv, ditt hjärta och din själ. Yttre, materiella värden och tillfälliga lyckorus i all ära, men vad gör dig glad på djupet och i det långa loppet? Se upp med att vara alltför naiv; någon kan vilja lura, dölja eller få dig att framstå i dålig dager.

Befinner du dig i en process av förvirring, deppighet och oklarhet kan 666 vara ett tecken på att ta känslor som rädsla, skam och skuld på allvar. Kanske är det skugg-arbete du gör, det som också befriar dig? Genom mörkret når du ljus.

Du kan föda fram en ny version av dig själv när du vågar ta tag i gammalt bagage, förlegade tankar och falska inbillningar.

Kom ihåg att rädsla föder och göder rädsla, precis som kärlek föder och göder kärlek. Vad du väljer att fokusera på kommer att styra ditt liv.

Läs även budskapet för 6, 66 och 9.

Talet 7 – Självständighet & Frihet

Ser du 7:or?

7:an kommer med budskap om att ditt jag och din vilja är i fokus. Du kan behöva fatta egna beslut nu och vilja ta större kliv inom karriären. Har du funderat på att byta jobb eller omskola dig kan 7:an indikera på att du snart svänger in på en ny väg i livet. Spännande!

Flytt eller renovering kan vara på tapeten, reparation eller inköp av bil likaså. Befinner du dig på resande fot? En arbetsresa, en kurs, en konferens eller en mässa kan bli aktuellt för dig. Söker du arbete eller besked kring en anställningsintervju kan 7:an vara ett positivt tecken.

Jobbrelaterade projekt kan behöva mycket av din tid nu, håll ut, du kommer nå fina resultat.

7:an söker självständighet och frihet. Du kan vilja bryta upp eller göra vissa förändringar i dina relationer. Oväntade nyheter och överraskningar kan komma din väg. Du kan även vara någons hjälte eller räddande ängel! Snabbt och rådigt ingripande är 7:ans bästa gren.

7:an vill att du tar tid för dig själv: träna, dansa, simma, meditera, gå ut i naturen eller se en film. Friskvård och holistisk hälsa kan gynna dig. Boka in en massage eller en healing-session? Personlig eller spirituell utveckling kan intressera dig just nu, gå en kurs eller läs en bok?

Ser du 77 eller 07:07?

Mästartalet 77 berättar om andlig styrka och ihärdighet samt mystik och det besjälade. Du kan förena delar inom dig själv men även ta hjälp av Universum och skapa något helt unikt. Det du gör kan ta lång tid, men det som destilleras i slutändan blir riktigt fint!

Finjusteringar och ett konstnärligt öga för detaljer ger även det lilla extra. Ha tålamod. Stressa inte fram.

77 kommer även med budskap om transformation. Som ett ägg som kläcks eller processen när puppa blir till fjäril. Den spirituellt sökande vägen kan vara lång och snårig, men du kommer finna upplysning, kanske många gånger om.

Tillslut kanske du är tillbaka där du började? Cirkeln sluts och du kan ”födas på nytt”. Timglaset vänds ännu en gång.

Ser du 77 kan det också vara en fin hälsning från andevärlden att någon är med dig. Personen vill upplysa dig om att ni aldrig egentligen skildes åt, att separation är illusion. I ditt hjärta kan du alltid nå människor du älskar. Själar kommunicerar telepatiskt.

Har du en spirituell praktik kan 77 uppmana dig att ta mer kontakt med dina andliga guider.

Läs även budskapet för talet 5.

Ser du 777?

Här ser vi en förstärkning av talet 7. Stilla dig, sakta ner och hitta en stund för reflektion i tystnad. Du kan behöva lyssna till ditt inre för att få svar. Meditera, yoga eller skriv dagbok.

777 kan också vara ett tecken på att större beslut och uppbrott är att vänta. Du har nåt vägs ände i något sammanhang och det gamla måste ge vika för det nya. Det hela behöver inte ske dramatiskt, kanske känner du dig bara ”klar” och lättad över att beslutet är taget. En cirkel har slutits i ditt liv, något har fullbordats och du kan nu gå vidare och släppa taget.

Har du mycket ansvar på ditt bord eller en inre börda kan 777 vara en uppmaning om att du ska be om hjälp. Ensam är inte alltid stark. Våga öppna upp om det som känns tufft. Andra kommer att lyssna på dig och bistå med assistans.

Har du originella idéer kan 777 få dig att stå upp för din sak. Du ska våga gå din egen väg.

Läs även budskapet för 7, 77 och 3.

Talet 8 – Inflytande & Styrka

Ser du 8:or?

Talet 8 uppmuntrar dig till fokus, disciplin och målmedvetenhet. Ta hjälp av din styrka och din inre motor, även tuffa utmaningar kommer du att kunna övervinna med 8:ans hjälp. Ladda batterierna med det som ger dig bränsle och sikta med bågen åt det håll du vill.

Samarbeten, förhandling, utbyten av tjänster och affärer som rör pengar, kontrakt och avtal kan påverka dig just nu. Läs det finstilta och var noga med en rättvis fördelning.

8:an kan flagga för kontakter med företag, myndigheter, lag och ordning eller en högre chef. Du kan invänta ett (juridiskt) beslut nu eller behöva rådfråga en person som har inflytande/makt.

Upplever du hinder är 8:ans råd anpassning och tålamod. Följ flödet och vänta in, ibland går det inte att skynda på. Agera när du är lugn, fokuserad och i balans. Undvik stress. Arbetar du med ett projekt är det gynnat att involvera andra, agera som ledare eller spindeln i nätet.

Ser du 8:or så kan du själv/det du arbetar med, bli synligt, lovordat eller framgångsrikt. 8:an kan generera rikedom, överflöd, expansion och positiva händelser. Du kan ha turen med dig!

8:ans starka magnetism kan hjälpa dig att manifestera. Använd dig av attraktionslagen eller gör en magisk ritual. Du kan få önskningar att slå in, så visualisera det du drömmer om. 8:an ber dig även om att ha överblick och se saker ur ett högre perspektiv. Vad kan du lära dig?

Ser du 88 eller 08:08?

Mästartalet 88 berättar om universell framgång och kollektivt samarbete. Har du makt och inflytande att hjälpa andra? Vi sitter alla på erfarenheter och kunskaper som kan berika världen.

Steget till världsförbättring kan ske i vår vardag och i vår närhet: kan du vara en stöttande mentor åt någon? Har du tid och engagemang att erbjuda andra? Pengar att ge?

Mycket av mänskligheten styrs av ”mig, mitt och mina”: min karriär, min status, mina prestationer, mina pengar, mitt liv, mina barn osv. Vi kan vara väldigt uppfyllda av vårt eget och vi agerar utifrån egot. Men vad sker när vi agerar utifrån kärlek som en del av en helhet?

Mästartalet 88 vill få oss att reflektera över sann framgång och rättvisa. Den typen av framgång och rättvisa som stöttar hela mänskligheten. För om vi alla är en del av en helhet, så behöver alla delar i kedjan vara starka. När använder vi pengar, makt och ledarskap i den rätta bemärkelsen, för att tjäna och hjälpa andra? Vem tar din hand om du sträcker ut den?

Ser du 88 har du mycket att erbjuda andra, mer än vad du kanske tror! Oavsett vilka resurser du än har, så kan du investera dessa för det högsta bästa och det högsta goda.

Är du själv i behov av resurser, hjälp eller ett samarbete kan 88 vara ett gott tecken, men sitt inte passiv, börja agera.

8:an styr lagen om karma och 88:an visar att det du ger ut kommer tillbaka. En person med inflytande kan bistå dig eller ta dig under sina vingar. Du kan få hjälp med en ekonomisk investering eller träffa på någon som tror på dina visioner och idéer.

Mästartalet 88 vill få oss att inte tappa hoppet om en bättre värld, för det är i tanken allt startar, och ju fler vi är som har tro, hopp och tillit i våra hjärtan – desto bättre. Det kollektiva medvetandet påverkas av oss alla. Tillsammans kan vi sprida ljus där mörker bor.

Läs även budskapet för talet 7.

Ser du 888?

Var observant på vad du attraherar in i ditt liv och vad/vem som har makt över dina tankar. 888 vill upplysa dig om tankens kraft och vad du väljer att tro på. Tror du på orättvisa eller på överflöd? Kan du visualisera och drömma fram det allra bästa eller tvivlar du på din kraft?

888 uppmuntrar dig att hitta styrka, balans, tilltro, lugn och ordning i tillvaron. Likt en kraftfull yoga-position där inget kan rubba dig. Känner du att livet svajar så arbeta med att rota och grunda dig. Ät mer grönsaker och gå ut i naturen. Utforska din fysiska styrka och bygg upp dina core-muskler. Avsätt tid där du enbart tar hand om kropp och själ.

Vi kan inte kontrollera allt som sker, 888 ger dig vissheten om att Universum ordnar upp allt till det bästa. Lita på att det finns högre makter som kan hjälpa dig.

Be eller gör en ritual. När du sätter en intention, manifesterar eller utövar magi måste du också släppa på ”hur” något sker. Lita på att du blivit bönhörd men överlåt kontrollen och tajmingen till Universum.

I 8:an hittar vi ockult magi och häxkraft, finns det växter eller örter som kan bistå dig just nu? 8:an kan också puffa för verktyg som astrologi, numerologi, tarot, runor och human design. Kristaller, en lyckoamulett, chakra-balansering, healing eller en aura-läsning kan hjälpa dig.

Upplever du negativa energier kan du behöva ta till verktyg/tekniker för att skydda dig.

888 kan flagga för dynamiken i dina relationer. Har du makten och ledarskapet över ditt liv eller går du i någon annans ledband? Du ska fatta dina egna beslut, stå i din styrka, inte bli manipulerad eller styrd av andra.

Om någon tar för mycket av din energi måste du sätta gränser och säga stopp. Du är värd genuina relationer där det finns en kärleksfull balans.

Läs även budskapet för 8, 88 och 6.

Talet 9 – Generositet & Kunskap

Ser du 9:or?

Du är redo att färdigställa, avsluta och påbörja en ny fas eller cykel i ditt liv. Talet 9 är det sista grundtalet i det numerologiska hjulet. Det har blivit dags att släppa taget, så sätt in en sista växel och gör färdigt det du vill bli klar med. 9 signalerar att du är nära nu, ge inte upp!

Kunskap, utbildning och lärande kan vara i fokus för dig, du kan vilja förkovra dig i en bok, podd, kurs eller en föreläsning.

En person du ser upp till kan ge dig goda råd och du kan vilja boka in studierådgivning/karriärvägledning eller en session med terapi, coachning, healing, hypnos eller regression. Det kan finnas sår/trauman som du behöver bearbeta och förlåta.

9:an ber dig att uppsöka stillhet och avskildhet. Sjukdom eller en läkningsprocess kan ta tid och energi från dig. Vila, ha tillit och förtröstan att du snart är redo att gå vidare. Friskvård, psykologi och holistisk hälsa kan intressera dig och ge dig råd om kroppens läkningsförmåga.

Funderar du över en flytt, ett uppbrott, en resa eller en längre utlandsvistelse kan 9:an puffa för att du är redo att ta steget, göra en förändring. Rensa, släng och städa så får du energi.

9:an kommer även med budskap om lycka, nöjdhet och generositet. Universum ger dig gåvor att vara tacksam över och önskningar som går i uppfyllelse. Var öppen och redo att ta emot!

Ser du 99 eller 09:09?

Mästartalet 99 berättar om livets cykler, födelse, död och transformation. Likt månens faser och årstidernas växlingar, så varar ingenting för evigt. Vi ges ständigt en ny chans att avsluta och påbörja. När vi lever cykliskt och i kontakt med naturens rymt hittar vi ett sant flöde.

Nattens mörker bryts alltid av morgonens ljus. Upplever du svåra och tuffa utmaningar vill 99 ge dig tröst, tillit och hopp om att en ny horisont hägrar i fjärran. Det du går igenom är inte förgäves och du kommer att hitta styrkan att klara av det. Läkekraften finns inom dig.

99 kan signalera att du avslutar en process eller en period i livet för att kliva in i en ny cykel. Du transformeras likt fågel Fenix, och ur askan flammar elden, din inre låga upp på nytt. Ett projekt du arbetat med kan gå in en ny fas eller närma sig lansering. Var uthållig, knyt ihop lösa trådar och var redo att fira! Du kommer att gå i mål och det kommer kännas värt det.

En gammal relation, en långsam situation eller en tidskrävande process kan nå sin fullbordan och avslutas, eller omvandlas och födas på nytt. Något du länge kämpat med blir klart.

9:an är talet för karmiska band/karmiska läxor, anförvanter och förfäder. Det kan finnas information för dig att hämta i din släkt, i generationsled tillbaka eller från tidigare liv. När du uppsöker din historia kan bitar falla på plats och en helande äga rum.

9 är upplysningens tal och 99 ber dig att lyssna inåt och uppåt. Sök ditt syfte, din själ och ditt högre jag.

Ser du 99 kan du nå klarhet i en fråga eller uppleva att skuggor äntligen skingras. En felaktig uppfattning, misstankar eller missförstånd kan redas ut. Du kan nu få svaret du väntat på.

99 berättar också om att känslor kan gå in i varandra; den sorg som ett avslutat kapitel kan trigga kan också blandas med känslor av lättnad. Glädje kan även få finnas mitt i en sorg.

Den ”förlossning” som 9:an förmedlar kan trigga rädslor och fasthållande. Att släppa på kontrollen och tillåta att Universums dammluckor släpps på kan vara läskigt. Var snäll mot dig själv. Döm inte ut hur du känner och reagerar. Låt alla dina känslor samexistera och ge utlopp för vad du känner. Det som föds är menat att ske och det kommer att bli fantastiskt!

Läs även budskapet för talet 9.

Ser du 999?

Här ser vi en förstärkning av talet 9. Universum tar dig lite mjukt i örat här. Håller du krampaktigt kvar vid något eller vägrar se sanningen i vitögat? Tycker du synd om dig själv, ältar och grubblar? Här finns budskap om att acceptera, förlåta och gå vidare.

Även om nostalgi, melankoli och minnen sköljer över dig så har du möjlighet att skapa dig ett liv med nya glada minnen. Acceptera, var sårbar och ge uttryck för vad du känner.

Allt som lagrats inom dig (sorg, ilska, frustation, skuld, skam, rädsla) behöver få ett utlopp; kroppen behöver rörelse och flöde för att bli fri från stagnation. Gör en radikal förändring, det är inte för sent!

999 vill visa dig att hjälp och stöd går att få, men du måste vara öppen för nya perspektiv. Sök information och kunskap eller fråga någon du litar på. När du ödmjukt, objektivt och utan att döma ser på din situation kan du hitta nycklar som leder till djupare förståelse.

Finns det något du måste göra klart, avsluta eller kommunicera ut kan 999 puffa för att sluta prokrastinera, börja agera och ta bladet från munnen. Sanningens minut är kommen.

Upplever du rörighet, tröghet, oro, nedstämdhet och fladdrande tankar, kan en ordentlig storstädning vara på sin plats. Dags att sluta hamstra? Ge bort, släng och sortera ut. Klipper du av små kvistar kan det vara dags för att såga av större grenar nu. Var modig och våga!

Konstnärligt och kreativt skapande, rogivande eller peppande musik, vibrerande klangskålar och helande ljudfrekvenser… promenader ute i naturen och samvaro med djur. Universums generösa överflöd av kärlek och läkning finns för dig, det gäller bara att du hittar källan.

Var nyfiken och öppen inför det du aldrig testat innan. Den enda vägen är upp! YOU CAN DO IT.

Är du i en förändringsprocess av förnyelse kan 999 också vara en ”high five” från Universum om att du gör ett toppenjobb! Du skalar ihärdigt av och frigör dig från allt det gamla. Wow!

Läs även budskapet för 99 och 9.

/ Text och foto av Veronica Larsen, får ej kopieras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *