Numeroskop

Musikmediumet erbjuder numerologisk vägledning genom Numeroskop. Ett Numeroskop består av olika antal tal och siffror (1–9, 11 och 22). Dessa är baserade på ditt födelsedatum och ditt fullständiga namn som du fick vid födseln. Dessa tal/siffror bildar ditt Numeroskop.

Läs mer om numerologi och talen 1-9, 11 och 22.

Exempel på tal som ingår i ett Numeroskop:

Livsvägstal

Detta tal har du med dig hela livet och symboliserar den väg du kommer att vandra. Livsvägstalet berättar om dina styrkor, utmaningar, intressen, karaktärsdrag och karriärval.

Ödestal

Detta tal kommer med information om dina inre förmågor, dina talanger och vad det är meningen att du ska ”bli” och göra i ditt liv.

Mognadstal

Detta tal visar på din kraft, din potential och vad du kommer att uppleva i mogen ålder, ofta efter 40–50 års ålder. I vilken riktning och mot vilket mål styr du? Här får du ledtrådar och inspiration kring din unika väg och kapacitet.

Födelsedagstal

Detta tal adderar karaktärsdrag till din person och berättar mer om dina förmågor, talanger och personlighet.

Själstal

Detta tal symboliserar din själs längtan samt vad din själ vill och behöver lära sig i detta liv.

Namntal

Detta tal visar på vilken energi du sänder ut när du använder ditt för- och efternamn.

Årstal

Varje år har du ett personligt Årstal utifrån 9-årscykeln. Energierna från det talet påverkar vad du upplever under året; händelser, processer, valmöjligheter. Att veta vilket tal du har för respektive år är fördelaktigt eftersom det kommer med insikter och fokus, vilka energier kan du dra nytta av?

Varje år har vi också ett universellt och kollektivt Årstal som påverkar energierna globalt och därmed oss alla.

Läs mer om ovan tal i NUMEROLOGISKOLAN