Hjälp, jag ser siffror överallt!

Ser du siffror som upprepar sig jämt och ständigt? Lugn, du är inte ensam. Många människor upplever att de får budskap i form av siffror. Men vad kommer siffrorna med för information till just dig?

Läs vidare och få verktyg för att tolka och förstå vad siffrorna står för.

Ett universellt språk

Ett av livets många magiska mysterier är att vi, när vi är uppmärksamma, ges tecken och budskap. Det kan vara fjädrar eller mynt på din promenad, en regnbåge som plötsligt uppenbarar sig eller att du ser specifika djur och växter.

Vi kan såklart använda verktyg som tarot- och orakelkort, men ofta så talar universum till oss direkt i vår vardag – bara vi är observanta.

Siffror är ett sätt som universum använder för att kommunicera. Varför? För att det är så enkelt! Det är ett universellt språk som alla människor kan förstå, det gäller bara att lära sig.

Numerologi är tron på att varje tal har en egen energivibration. Varje siffra har således en egen betydelse. Det finns mycket kunskap, symbolik, vägledning och inspiration att hämta inom siffrornas värld!

Kanske reagerar du på visst klockslag? En sidnumrering? Antal minuter som har gått? En nummerplåt på en bil? Antal körda mil? En viss summa på kvittot? Ett adressnummer?

Kanske är siffran du ser en siffra som du har i ditt Numeroskop? Det kan vara Universums sätt att berätta om ditt Livsvägstal, Mognadstal, Själstal osv.

Du kan beställa ett Numeroskop här – då får du information om de siffror som är unika för just dig!

Ser du en siffra eller en talsekvens som ofta upprepar sig i ditt liv, så brukar det beskrivas som synkronicitet. Universum* vill uppmärksamma dig på något!

Tolka siffror i tre steg

När du ser en siffra eller en talsekvens som upprepar sig, så kan du använda dig av denna metod för att identifiera vad universum vill säga dig:

1 – Börja med att reflektera över om du har en personlig relation till siffran. Är den välbekant för dig i något sammanhang? Finns siffran i ditt personnummer, på din adress eller din bil? Har du siffran i ditt Numeroskop? Är det ett turnummer eller får du någon speciell typ av känsla för just den siffran?

Har du ingen personlig relation till siffran eller talsekvensen så gör det ingenting, men det kan vara värt att börja där. Att tolka siffror är att ha kontakt med sin intuition.

2 – Nu kan du reflektera över din livssituation. Befinner du dig i en process av större karaktär (flytt, separation, byte av jobb, graviditet, större resa, sorg/trauma, ny relation etc.) och är i behov av vägledning, så kan siffran vara ett budskap för det.

Är du mitt i vardagslunken och för tillfället inte i någon livsomvälvande process, kan siffran du ser vara kopplat till något du för tillfället tänker mycket på. Finns det något du önskar ska hända (en manifestering) eller något du grubblar över eller oroar dig för?

Kanske funderar du på att påbörja något nytt eller kontakta en viss person? Reflektera över vad som är mest angeläget i ditt liv just nu.

3 – Dags att börja tolka! Här är det bra om du gjort en reflektion innan, då kommer du lättare att känna igen om siffran du ser är en bekräftelse, en uppmuntran eller en tillsägelse från Universum.

En bekräftelse är en grön flagg från universum. Siffran berättar att du är på rätt väg just nu. Tex. är du mitt i en förändringsprocess i ditt liv och ser 5:or så är det en bekräftelse på att du omfamnar 5:ans föränderliga energi. Du gör helt rätt. Har du precis påbörjat ett nytt projekt och ser 1:or? Ja då är det en ”high five” från Universum: du är igång, fortsätt framåt!

En uppmuntran är en puff i rätt riktning från Universum. Det kan vara att du fortfarande är i startgroparna men inte kommit igång ännu, då kan siffran du ser vara en uppmuntran att tex. 5 (göra en förändring), 1 (sätta igång!) eller 4 (organisera/strukturera, känna tillit och trygghet).

En tillsägelse är en gul (och ibland en röd) flagg från universum. Siffran du ser kan vara ett sätt för universum att berätta att du tex. behöver stanna upp, sakta ner och lyssna (2), sluta älta och släppa taget (9), omfamna nya innovativa lösningar (1), balansera/grunda dig och ha tålamod (8), säga din sanning eller stressa ner (5).

Tolka ental eller siffror i kombination

Om du ser talsekvenser, tex. 15:15, 18:08, 12:22, 11:44, 555 osv. så kan du välja att tolka siffrorna vad för sig eller addera ihop dem. Det kan ge ytterligare budskap och bakgrund när du plussar ihop.

Jag brukar tolka siffrorna vad för sig först, för att få det primära budskapet. Ett sekundärt budskap kan du få när du summerar ihop. Det kan bli mycket att tolka när du adderar, så börja med det primära budskapet om du är ovan.

15:15 kan du tolka som:

Primärt
… 15
… 5 och 1

Sekundärt
… 15 + 15 = 30 (reduceras ner till 3)
… 1 + 5 = 6
… Mästartalen 11 och 55
… eller summera ihop alla tal, vilket blir 12 som reduceras ner till 3 (1+2).

Min erfarenhet är att dubblerande/speglande tal, tex. 15:15, 09:09, 13:13 osv. ska ses som ett förtydligande från universum. Hade vi bara sett tex. 15, 9, 13 så kanske vi inte hade reagerat? Genom att talen upprepas så reagerar vi.

18:08 kan du tolka som:

Primärt
… 18 och 8
… 1 och mästartalet 88

Sekundärt
… 1 + 8 + 8 = 17 = 8 (1+7)
… 9 (1+8) och 8

12:22 kan du tolka som:

Primärt
… 12 och 22
… 1 och 222

Sekundärt
… 1 + 2 + 2 + 2 = 7
… 3 (1+2) och 4 (2+2)

11:44 kan du tolka som:

Primärt
… Mästartalen 11 och 44

Sekundärt
… 2 och 8
… 11 + 44 = Mästartalet 55
… 1 + 1 + 4 + 4 = 10 = (reduceras ner till) 1

Ser du samma siffra som repeterar sig så kan du göra likadant. Välja att tolka den som ett ental eller addera ihop:

  • 5 ger dig budskapet från entalet 5
  • 55 ger dig budskapet från entalet 5, men även Mästartalet 55 och talet 1 (5+5)
  • 555 ger dig budskapet från entalet 5 men även talen 15 (5+5+5) och 6 (1+5) samt änglanummer 555

Siffror som går uppåt, nedåt och i omvänd ordning

Talsekvenser som stegrar sig: 1, 2, 3, (tex. 12:30) eller 4, 5, 6, (tex. 04:56) eller 12:12, 13:13, 14:14, osv. är budskap om att det finns en tydlig progression i ditt liv. Det går framåt, även om det kanske inte känns så.

Något som du arbetar med, har ansökt om, väntar på, får hjälp med osv. går framåt och du kommer att se resultat. Fortsätt framåt utan att tveka.

Är du för tillfället stressad över något eller känner brist på tid, så kan stegrande talsekvenser vara en indikation på att din energi påverkar det du ser. Det du vibrerar ut skickas tillbaka av Universum. Försök att lugna ner dig, prioritera, delegera om du kan och ta en sak i taget.

Ser du nedåtgående siffor: 8, 7, 6, 5, 4 osv. kan det vara budskap om att något inte går åt det håll du önskar. Du kan ha förbisett något, tagit en genväg eller missat ett steg på vägen. Se över din process en gång till.

Önskar du dock att något faktiskt ska backa bandet bakåt, så är det en positiv bekräftelse på att så sker. Det kan även vara en klassisk nedräkning: 3, 2, 1 (tex. 03:21), om att något (oväntat) är på väg att ske. Var beredd på en överraskning.

Ser du talsekvenser i omvänd ordning, tex. 2, 3, 1 eller 3, 1, 2 (tex. 23:01, 03:12) så kan det vara budskap om att ta dig an något på ett annorlunda sätt.

Har du svårt att direkt påbörja med snabba 1:an så kanske du behöver stilla dig, skriva ner dina idéer samt öppna upp för vad dina känslor och din intuition säger dig? Det vill säga ta dig an 2:an först.

Eller så ska du ta hjälp av 3:an först: uttrycka dig kreativt, kommunicera och ta hjälp av andra i liknande sits som du själv. Ibland behöver vi samla in information, diskutera med andra och analysera innan vi kan ta det första spadtaget.

Vilka siffor finns det inom numerologi?

Inom klassisk numerologi så använder man sig främst av siffrorna 1-9. Tekniken är alltid densamma, att summera ihop och reducera ner, siffran 15 blir tex. 1+5 = 6.

Alla tal med 0:or reduceras ner till ental inom numerologi. 20 = 2, 30 = 3, 40 = 4 osv.

Årtalet 2012 blir: 2+1+2 = 5
Årtalet 1972 blir: 1+9+7+2 = 19 = 1+9 = 10 = 1

Många numerologer använder sig även av de primära Mästartalen 11, 22, 33 och 44 i olika hög grad. Mästartal har en egen betydelse men utgår alltid ifrån ett grundtal, talet 11 är en högre vibration av 2, talet 22 en högre vibration av 4 osv.

Sekundära Mästartal är 55, 66, 77, 88, och 99.

Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, andlig visdom, högkänslighet, innovation, kreativitet och nyskapande.

Ta hjälp av tarotkortleken

Om du är bekant med tarot så kan tarotkorten vara till hjälp när du ska tolka siffror som du ser. I tarotkortleken finns tarotkort för siffrorna 1-9 men även för siffrorna 10-22.

Jag associerar även 11 till de fyra prinsessorna, 22 till de fyra prinsarna, 33 till de fyra drottningarna och 44 till de fyra kungarna i tarot.

Här kan du läsa om vilka tarotkort och siffror som hör ihop.

I tarot finns det kort för talet 10, men inom numerologi ”så finns inte” talet 10, det reduceras alltid ner till 1.

Ser du talet 15 så kan du alltså välja att tolka det ”enbart” numerologiskt som 5 och 1 eller 5+1= 6, men du kan även tolka det med hjälp av tarotkortet nr. 15 som är Djävulen.

För mig är 15 och 6 bara två sidor av samma mynt. 15 är inbakad i 6:an och står för vissa specifika egenskaper som 6:an har.

Ta hjälp av astrologin

Det finns även synergier mellan numerologi och astrologi. Har du koll på astrologi så kan du får mer spännande information om vad sifforna står för. Det finns stjärntecken, planeter och astrologiska hus förknippade med varje siffra. Alla siffror styrs också av en grundplanet!

Jag använder mig av siffrorna 1-9, 11 och 22 (när jag gör Numeroskop) och min indelning av grundplaneterna ser ut såhär:

1 – Solen
2 – Månen
3 – Tellus
4 – Saturnus
5 – Merkurius
6 – Venus
7 – Mars
8 – Jupiter
9 – Neptunus
11 – Pluto
22 – Uranus

Mästartalen 33 och 44 ser jag som yin och yang, två motpoler/krafter som upprätthåller balansen i Universum. Jag förknippar 33 med det yin/det gudomligt feminina och 44 med det yang/det gudomligt maskulina.

Lathund till vad siffrorna betyder

I det här inlägget hittar du en lathund till vad grundtalen 1-9 har för betydelse samt även Mästartalen 11-99 och änglanummer 111-999.

Här ovan kan du lyssna på när jag gästar SoulRiwer Podcast och pratar om siffror och synkronicitet!

Med värme,

Veronica Larsen

*Universum använder jag som övergripande beteckning, men du kan tro på vad du vill och vad du än önskar benämna det: gud, ljuskällan, gudmoder Maria, en skyddsängel, dina andliga guider, ärkeänglar, Jesus, andevärlden, förfäder, uppstigna mästare osv. Välj det som du tror kommunicerar med dig.

One Reply to “Hjälp, jag ser siffror överallt!”

  1. Tusen tack för all denna spännande information. Kommer att läsas och lyssnas på många gånger. 🙏❤

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *