Tarot och Numerologi

Numerologi och tarotkort är en utmärkt kombination. Att utgå ifrån tarotkortleken när man lär sig numerologi är en bra början, det berättar inte allt, men en del om de olika talens egenskaper.

Jag har ett eget numerologiskt hjul som sammanfogar numerologi med tarot och astrologi. I det hjulet går hela tarotkortleken, både stora och lilla arkanan att placera ut. Det finns alltså tarotkort för varje grundtal 1-9, men även tarotkort för mästartalen 11-99. Jag använder mig av Thoth Tarot.

Grundtalen 1-9

Så här hänger siffrorna och tarotkorten ihop:

1 – Magikern & Solen, de fyra Essen

2 – Prästinnan & Domedagen, de fyra 2:orna

3 – Kejsarinnan, Den Hängde, Universum, de fyra 3:orna

4 – Kejsaren & Döden, de fyra 4:orna

5 – Översteprästen & Måttfullhet, de fyra 5:orna

6 – Kärleksparet & Djävulen, de fyra 6:orna

7 – Vagnen & Tornet, de fyra 7:orna

8 – Rättvisan & Stjärnan, de fyra 8:orna

9 – Eremiten & Månen, de fyra 9:orna

Tarotkortet Lyckohjulet och de fyra 10:orna är bryggan mellan 1 och 9 och i min mening så influerar dessa kort båda dessa tal. Inom numerologi så ”finns inte talet 10”, det reduceras ner till 1.

Läs mer om numerologi, siffror och talkombinationer.

Mästartalen 11-99

I mitt system upprepar sig kort nr 11 Styrka/Lust bland mästartalen, med det vill jag visa på 11:ans fantastiska kraft i universum. Att 11 bor inom alla mästartal. (Tex. 11 × 5 = 55 osv.)

Så här placerar jag ut tarotkort för de primära mästartalen:

11 – Styrka/Lust, Prästinnan, Domedagen, Magikern, De fyra prinsessorna

22 – Styrka/Lust, Narren, Prästinnan, Kejsaren, De fyra prinsarna

33 – Styrka/Lust, Kejsarinnan, Kärleksparet, Eremiten, De fyra drottningarna

44 – Styrka/Lust, Kejsaren, Rättvisan, Tornet, De fyra kungarna

Det går även att fortsätta med de sekundära mästartalen:

55 – Styrka/Lust, Magikern, Vagnen (+ Översteprästen & Måttfullhet)

66 – Styrka/Lust, Den Hängde, Eremiten (+ Kärleksparet & Djävulen)

77 – Styrka/Lust, Måttfullhet, Döden (+ Vagnen & Tornet)

88 – Styrka/Lust, Tornet, Lyckohjulet (+ Rättvisan & Stjärnan)

99 – Styrka/Lust, Eremiten, Månen

För mästartalen kan man leka med placeringen av Lyckohjulet (nr 10), jag har infogat det kortet för 88, men vill man vara generös så kan Lyckohjulet passa in för 55 och 11 som har Magikern (nr 1).

Det är också värt att komma ihåg att varje mästartal är en högre vibration av ett visst grundtal. Jag har låtit ett av grundtalets kort ”hänga med upp” till sitt mästartal. Undantaget är 11 som får ha med båda korten från 2:an, samt 99 som blir Eremiten + Månen hur man än räknar.

11 = högre vibration av 2

22 = högre vibration av 4

33 = högre vibration av 6

44 = högre vibration av 8

55 = högre vibration av 1

66 = högre vibration av 3

77 = högre vibration av 5

88 = högre vibration av 7

99 = högre vibration av 9

Vill man fortsätta systemet så går det även att placera ut tarotkort för ”änglanummer” 111-999.

Här hittar du budskap för grundtal, mästartal och änglanummer.

Lycka till!

/Veronica <3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *