Med systerskap i ryggen kommer kvinnokraft: 2019 är Kejsarinnans år

Det känns inte som en slump att julens intressanta SVT-drama Systrar 1968 får avrunda 2018, ett år som på många sätt kom att handla om ett nytt typ av systerskap världen över. Kvinnor har förenats, nya grupperingar och organisationer har bildats. I det offentliga och i slutna rum. Det rör på sig, det gror, det växer. Ovan och under jord. En kvinnokraft utan dess like som följer med in i 2019.

Ett sätt att använda numerologi på är att räkna ut vilket enskilt tal varje år har, och utifrån det talet tolka vilka energier som kommer vara närvarande globalt under året. 2018 blev numerologiskt sätt talet 2 och 11, i tarotkortleken symboliseras det av kortet Prästinnan (2) och kortet Styrka/Lust (11). 2018 var såhär i backspegeln ett år av starka feminina energier, polaritet, dualitet, val och balans. Styrka, mod i ena ringhörnan och feghet, rädsla i den andra. Mörker och ljus. Skönhet och odjur. Prästinnan symboliserar också intuitiva krafter och 2018 var ett starkt år för alla andligt och medialt intresserade/verksamma. Musikmediumet tyckte sig även se att alternativ andlighet fick något mer utrymme i det offentliga och i sociala medier, ett resultat av en allt större medvetenhet och ett intresse.

Hur blir då 2019? Musikmediumet har siat: kikat på siffror och tarotkort samt lyssnat inåt och uppåt. Om det stämmer? Den som lever får se.

2019

De feminina energierna från 2018 tar vi med oss in i 2019. Detta år blir numerologiskt sätt talet 3 och 12. I tarotkortleken symboliseras det av kortlekens absoluta drottning, Kejsarinnan (3) samt kortet Den hängde (12).

2019 är fruktbarhetens år, ett år av stark tillväxt. Vi fortsätter att vårda allt vi önskar skörda. Att sköta om och stärka familj, barn, partner, hus, trädgård, företag och våra kreativa projekt – ligger i fokus. Graviditet, födslar, moderskap eller planer på att skaffa familj kan komma på tal. Kärlek och relationer tar friska steg framåt. Vårdyrken, barnomsorg, förlossning, djurvård, skogsbruk och jordbruk kan komma att diskuteras på nyheterna, likaså vad vi äter och hur det tillagas, kanske händer det något politiskt på dessa fronter eller så samlas krafter till uppror mot rådande omständigheter.

En kärleksfull anda med omsorg om Moder jord gör att ännu fler vill hjälpa till för en hållbar planet. Starka kvinnor hamnar i världens blickfång, kanske får vi en ny kvinnlig presidentkandidat eller statsminister ute i världen eller så lämnar någon sin tron och världen sörjer en kvinnlig ikon. De kvinnliga grupperingar som fick fart under 2018 växer sig starkare, får mer resurser under 2019 samt blir mer synliga.

Siffran 3 kommer med det oväntade, med tillgångar som göder och bevattnar. Kommunikation på alla fronter finns med i bilden när vi har med talet 3 att göra, och kanske utvecklas nu våra kommunikativa verktyg ytterligare ett steg, eller en helt ny pryl, teknik eller app lanseras 2019 som får stor genomslagskraft globalt. Hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar blir viktigt, hur media arbetar och vilken nyhetsrapportering vi får ges fortsatt strålkastarljus, och förbättringar görs för att differentiera nyhetsrapporteringen.

Det är ett starkt år för alla kreativt och/eller kommunikativt uttrycksfulla, t.ex. skådespelare, konstnärer, artister, musiker, underhållare, kreatörer, författare, skribenter, journalister, stylister, inredare, kockar, arkitekter, trädgårdsmästare och lärare. Alla som arbetar med skönhet, artisteri eller skapande i någon form ges en extra boost detta år. Kejsarinnan styrs av Venus och är sensuell och kärleksfull, en skönhet både på utsidan och insidan. Hon vet hur hon bäst tar hand om sig själv, sin familj, sin omgivning, sina ägodelar och marken hon rör vid. Kanske upptäcker du din inre kejsarinna eller ser hur någon i din omgivning blommar ut i sin kraft och skönhet detta år.

Det är även ett bra år för branscher och organisationer, för människor som delar gemensamma intressen. Laganda och familjär gemenskap samt en vilja att ta ansvar över grupper, företag, föreningar, myndigheter, större event, partier, kommuner och länder finns med detta år. Ansvar i det stora och ansvar i det lilla där det framförallt är kvinnor som kommer vilja ta täten. Det kvinnliga ledarskapet stärks under 2019.

Om Kejsarinnan (3) vet hur hon bäst tar hand om sig själv och hur man kan förena det andliga livet med det materiella, så är det en utmaning för Den Hängde (12). Den Hängde, symboliseras ofta i tarotkortleken av en man med rakat huvud som hänger upp och ner. Fysisk och psykisk sjukdom kopplas ofta till kortet, ett resultat av att Den Hängde inte lyssnar på sin kropp och sin intuition, eller har svårt att säga nej – vilket gör honom sjuk.

Att vi blir sjuka är en sorts kapitulation och en situation som kräver tid för återhämtning och tillfrisknande. Den Hängde har inte bråttom, och han har det som är Kejsarinnans stora utmaning: tålamod och tillit. Kejsarinnan vill i sin iver få allt att växa med detsamma, men Den Hängde vet att ett frö i jorden behöver tid. Den Hängde delar Kejsarinnans förståelse för sjuka och svaga, men speciellt det psykiska och mentala är hans expertis. Vård och omsorg, fysisk och psykisk sjukdom är fortsatt på tapeten 2019, och nya större projekt eller resurser krävs eller skjuts till inom dessa områden.

2019 uppmanar till fruktbarhet och tillväxt men lika mycket till tålamod och tillit. Rom byggdes inte på en dag. Stela (patriarkala) strukturer sitter som berget även i år, vilket kräver både kraft och bearbetning. Detta kan i sin tur skapa frustration och konflikter. Trångsynthet, ovilja, stagnation och förstelnade attityder ställs under året mot föryngring, flexibilitet, återfödelse och nyskapande.

Men förändringens vindar blåser – av kvinnokraft.

/Veronica

<3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *