Prästinnans millennium och domedagstrumpeter: År 2000-2999

Varför upplever vi världen alltmer polariserad, känslostyrd och nonchalant inför fakta och vetenskap? Varför har nyandlighet, holistisk hälsa, astrologi och mediumskap fått ett så stort uppsving? Vilka branscher och yrken kommer vi i framtiden behöva fokusera på? Svaren hittar vi inom numerologin.

Numerologi (eller talmystik, talsymbolik, siffermystik) är tron på talens olika innebörd, lärdom och kunskap. Varje tal har sin egen energi, vilket påverkar oss både kollektivt och individuellt.

Under åren 2000-2999 styrs vi av talet 2. Även talet 20 återkommer då och då och är just nu signifikant för 2020-talet som vi klivit in i. Vad betyder det att vi under tusen år framöver har talet 2 (och 20) med oss? En hel del! Häng med ?

Till min hjälp för att förklara detta använder jag b.la. tarotkortens arketyper eftersom dessa illustrerar på ett bra sätt.

Talet 2 förknippar vi generellt med:

Balans/obalans, harmoni, tvåsamhet, dualitet, polaritet, valmöjligheter, relationer, känslolivet, kunskapstörst, skönhet, yta, kritik, kontroll, ansvar, intuition, insikter, överkänslighet, stöd, assistans, eget omdöme.

Självständiga kvinnor

I tarotkorleken styrs talet 2 av Prästinnan. Detta kort kommer efter kortet Magikern (talet 1), och det var Magikerns årtusende (År 1000-1999) vi lämnade i och med millenniumskiftet år 2000. Magikerns millennium lade grunden för allt det vi idag tar som självklart. Människan upptäckte verktygen som skapade den moderna världen, och människan använde dessa verktyg för att göra ont och för att göra gott.

Prästinnans millennium (År 2000-2999) är på många sätt både en motpol och en naturlig fortsättning på det Magikern lade grunden till. Magikern kom med mycket som var fantastiskt för den mänskliga utvecklingen, men han kom också med en (över)tro på vetenskapen, logiken och mannen. Här befinner sig inte Prästinnan, hon är hellre bevandrad med det intuitiva, det mystiska, det sköna och det feminina. Hennes krafter är sprungna ur känslornas rike.

Nu väger känslor tyngre än fakta, de pseudovetenskapliga områdena frodas (hellre än vetenskap och logik) och kvinnan och hennes självständighet är i fokus.

Polaritet, uppdelning och maktkamp mellan olikheter är även signifikant för talet 2 och detta årtusende. Vi balanserar mellan ytterligheter och mänskligheten tvingas göra val för sin och planetens överlevnad.

Ett anthem vi hörde mycket av i början
på detta millennium, låten ”Independent Women”.
Låten var ledmotiv till filmen Charlie’s Angels från år 2000

Prästinnans årtusende och talet 2 kommer också med Yin, vilket vi behöver när Yang under en längre tid styrt vårt samhälle. Yin signalerar att vi måste sakta ner, ta hand om, balansera upp och välkomna feminina aspekter.

Självständighet, intuitivt vetande och systerskap kan komma att behöva kriga mot brödraskap, grupptillhörighet och känslomässigt agerande.

Vi kommer dock ALLA agera mer känslodrivet än tidigare (även överdrivet sådant) och speciellt män kan uppleva en stor förvirring i och med den mer feminina energin.

Från filmen Charlies Änglar

Nödvändig tillväxt inom holistisk hälsa

Prästinnan styr över andlighet, mystik, mediala förmågor, terapi/coachning, själslig och mental hälsa, intuition, pseudovetenskap och helande krafter (healing). Den tillväxt vi nu ser inom den alternativt andliga världen och behovet många känner inför att utvecklas eller arbeta inom dessa områden, är en naturlig följd av 2:ans energi och Prästinnans millennium.

Denna tillväxt är absolut NÖDVÄNDIG för att stödja mänskligheten framåt, för under detta årtusende kommer fler människor än innan behöva och efterfråga hjälp – både psykisk, fysisk och själslig sådan.

Ovan områden kommer längre fram att behöva viss organisering och styrning på ett mer branschövergripande plan. T.ex. starkare riktlinjer och högre ”krav” på viss utbildning eller erfarenhet.

Lära sig hantera känslor och kommunicera

Vill vi så kan vi skämtsamt jämföra talet 2 med en två-åring. Detta barn kan mer än yngre barn, men har fortfarande inte lärt sig vad dem äldre kan. Vissa föräldrar skulle nog beskriva två-åringen som ena stunden lugn och glad, för att sedan vara tvärtom. Känsloutspel, temperament och trots varvas med att barnet ”vill hjälpa till” och ”testa själv”. Det är svårt för barnet att skilja på mitt och ditt, att dela med sig.

Två-åringens ego är stort, det egna behovet är viktigast vilket hen signalerar. Två-åringen har ännu inte lärt sig att hantera starka känslor eller motgångar och behöver vägledning. Två-åringen kommunicerar mer med känslor än färdiga meningar, och vuxna behöver lyssna, vänta in och använda alla sina sex sinnen för att tolka barnet.

När vi tar klivet över till talet 3 (Kejsarinnans millennium) kommer det ack så viktiga: klar kommunikation. För är det något vi under Prästinnans årtusende kommer behöva tampas med så är det detta. Vi lever visserligen redan i ett kommunikativt samhälle, men kommunicerar vi verkligen med varandra på riktigt? Lyssnar vi? Tar vi in vad motparten säger?

Tvåan kan vara två olika sidor som skriker lika högt, blint med armarna i kors utan att inse att de är sammankopplade (två sidor av samma mynt).

Hur kan vi mötas och förstå varandra? Ja det är sannerligen detta millenniums största utmaning och läxa att lära.

Tålamod och tillit

För många kan det tyckas befängt att helt överge fakta, vetenskap och logik för att istället styras av irrationella känslor. Det är i mångt och mycket också det, MEN det talet 2 kommer med är balans. Vi kan inte bara ha det ena eller det andra. Vi måste gå från fyrkantigt till runt, för där hittar vi Yin OCH Yang.

Eftersom vi under tusen år haft en övervikt av det ena behöver vi nu ställa om, men att ställa in en vågskål rätt tar tid. Den obalans vi nu upplever är en reaktion av detta skifte.

Talet 2 uppmanar oss till tålamod, eftertanke, att vänta in och ha tillit. Även om det tycks som att allt är på väg åt helvete; krig, rasism, klimatkris… så går det faktiskt åt rätt håll. Skiten måste bara komma upp till ytan först. Vi har ännu inte sett frukterna av det verkligt positiva som faktiskt sker på jorden.

Vi bör komma ihåg att Prästinnan styrd av månen gärna arbetar i det dolda, bakom slöjor i djupare vatten. Alla är inte bekväma med att befinna sig i dessa okända djup, som kan verka skrämmande. Det är därför många ljusarbetare har som uppgift att tryggt guida, vägleda och bjuda in. För under detta årtusende så kommer slöjorna sakta men säkert att försvinna. Det Prästinnan gör kommer att bli allmänt accepterat, men det kommer inte att ske utan strid.

Månens och jaktens gudinna: självständiga Artemis

Många människor har förstått att människan inte bara är en tänkande varelse, utan även en emotionell och andlig varelse där vår intuition är ett utmärkt redskap. Men det finns även många människor som inte har insett det. Den tro vi har på att allt ska kunna förklaras och bevisas in i minsta detalj, behöver även balanseras upp med det oförklarliga, det vaga, det känsliga.

Kollektiva lärdomar under detta årtusende

Om vi åter tar två-åringen som exempel. Vi behöver lära oss saker både som enskilda individer (själens resa) men också som ett kollektiv. De lärdomar som Prästinnans millennium kommer med handlar om det till synes ”banala” vi lär små barn, men glömmer som vuxna:

  • mindre egoism, tänk på andra
  • generositet, dela med dig
  • få förståelse för och lär dig hantera dina känslor
  • få förståelse för och lär dig hantera andras känslor
  • vikten av att föra dialog
  • vikten av kompromiss och samarbete
  • lyssna, lära och respektera
  • tala balanserat

Det finns också en del vi under detta årtusende måste se upp med: lynnighet, överkänslighet, dominans och kontrollerande attityd. Även ”perfekt yta”, kylighet samt maktutövande/manipulation är Prästinnans allra sämsta sidor.

Prästinnan och talet 2 symboliserar också rädsla. Rädsla för negativa händelser, sjukdomar, död, katastrofer, det övernaturliga osv. Att inte våga se sanningen eller bara välja att se ”det ljusa” och ignorera resten, samt att se saker på ett sätt som är bekvämt/gynnar en själv kommer också 2:an med.

Ett perfekt exempel är en viss president som tycker att ”klimatkrisen inte är så allvarlig, och att vi måste bli mer positiva”. Trump styrs av 2:ans sämsta sida: förnekelse och rädsla.

Branscher och yrken som behöver ses över och få mer resurser

Det finns branscher (förutom holistisk hälsa/andlighet) kopplade till talet 2/Prästinnan som kommer att behöva extra resurser under en lång tid framöver. Föga förvånande är dessa: sjukvård, socialtjänst, psykiatrin, personlig assistans, barnomsorg, administration, revision samt yrken som innebär försvar, rådgivning, förhandling och medling.

Även mode- och skönhetsindustrin kan komma att uppleva stora strukturförändringar, likaså massmedia (tv, radio, social media) kommer vara under lupp.

Talet 2/Prästinnan är också starkt förknippat med systerskap samt organisationer, föreningar, cirklar och företag befolkade av kvinnor.

Prästinnans millennium kommer våra förfäder minnas som år av kvinnlig organisering och mobilisering (både öppet som i det dolda).

Domedagstrumpeter ljuder

Precis som varje årtusende har sitt eget tal, har varje århundrade, årtionde och år det.

Århundradet 2000-2099 samt årtiondet 2020-2029 har vi förutom talet 2, även talet 20. Inom numerologin så reduceras 20 ner till 2 (talet 20 ”finns inte”) men inom tarot har vi ett kort för det!

Talet 20 styrs av tarotkortet Domedagen (Kortet kallas också Yttersta domen, Eonen/The Aeon, Judgement). I leken Thoth Tarot illustreras kortet bland annat av ett genomskinligt barn, detta barn ser lite frågande ut med ett finger i en halvöppen mun, som att hen just har lärt sig något eller blivit tillrättavisad.

Kortet Domedagen står för uppvaknande, upplysning, insikt och bedömning.

Detta århundrade och årtionde är ”uppvaknande” på agendan, vilket vi nog alla känner igen. Domedagstrumpeterna ljuder och mänskligheten måste på allvar vakna och inse att det är dags för en förändring. Här kommer strider utkämpas, och dessa har redan börjat. Klimatförnekare VS. Gretasupporters är väl det första vi tänker på eller hur?

Naturen, djuren och mänsklighetens dåliga välmående har gett oss tydliga tecken under en lång tid, men makthavare och företag har blundat.

Kortet beskrivs ofta som läxan att se saker ur ett högre och längre perspektiv, leva som en örn hellre än en groda. Kortet vill att vi inser att allt hänger ihop, vi måste involvera större tidsrymder i vårt ”tänkande” än vad vi gjort tidigare. För det vi gör IDAG påverkar mänskligheten imorgon, om 10 år, om 100 år, om 1000 år… och det som mänskligheten tidigare gjort flyter nu upp till ytan och får konsekvenser.

Kritisk granskning och självanalys symboliserar detta kort, det innefattar alla och envar, både vi som individer och det kollektiva. Vi behöver kritisera, granska, bedöma och analysera allt nu mer än någonsin. Diskriminering, förutfattade meningar och fördomar styr mänskligheten i alltför stor grad, och nu måste vi göra upp med detta!

Kortet är starkt förknippat med karma, och det finns mycket kollektiv karma vi behöver processa/göra oss av med under den här tidsperioden. Domedagen tar gärna i med hårdhandskarna när vi blundar och håller för öronen. Händelser världen över kan upplevas dramatiska och fruktansvärda, men det är tvunget för att få oss att vakna upp.

Kortet är också kopplat till massmedia, journalistik och nyhetsrapportering, vi kan uppleva att förändringar sker inom dessa områden eller att debatter uppstår. Vad vi får ta del av (och hur) kommer att belysas, modiga reportrar har här en viktig roll att fylla.

Nya strukturer för hem, fritid och arbete

Medkänsla, tolerans, förlåtelse och vishet kommer detta kort med, det handlar även på individnivå om eget ansvar över arbete/företag och familj samt balans mellan hem, fritid och arbete.

Debatter kring arbetstid och arbetsvillkor samt antalet arbetsdagar har varit på tapeten tidigare, likaså den stress och utbrändhet som drabbar väldigt många i arbetslivet, men nu kommande tio och hundra år framåt kanske det faktiskt sker förändringar! Vem blåser i visselpipan? STOPP!

Förhoppningsvis vaknar vi nu upp och inser att arbetslivet kan stöpas om, det behöver inte se ut så som det alltid har gjort. Kan hem, familj och arbete samordnas på ett annat sätt än tidigare?

Hur kan vi få ut fler i arbete men samtidigt arbeta mer tidseffektivt? Hur kan vi få mer fritid och mer tid över till familj och samhällsstödjande sysslor (t.ex. välgörenhet)?

Ja, vi kan väl alla grunna på den hårda karamellen… och sen se till att det faktiskt HÄNDER NÅGOT.

Egenmålad tavla, ”Systrar” – 2019

Är du nyfiken på det enskilda året 2020 och den unika energin vi har till bjuds i år? Läs här.

Med kärlek,

/Musikmediumet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *