Let’s get loud: Numeroskop för 2021

När nyårsraketerna fyllde himlen och vi äntligen kunde vinka 2020 adjö, var det nog många som drog en lättnadens suck. Numerologiskt var 2020 ett ovanligt kraftfullt och skakigt år, vi hade nämligen med oss energierna från mästartalet 22 och talet 4.

Kommer vi kunna skaka av oss dessa energier? Nej, inte riktigt, för sanningen är att 22 och 4 kommer färga livet på planeten Tellus under tio år framåt. 2020 var startskottet och energin i sin starkaste, mest manifesterade form.

Åren 2021–2029 kommer vi kollektivt att tvingas hantera eftermälet och insikterna från 2020. Vi kommer också lära oss att hantera energin på olika sätt, tvinga fram en nödvändig utveckling på olika fronter, för varje år kommer med ett unikt kollektivt Årstal som ger oss ledtrådar om hur samhället kan struktureras om.

Notera årsföljden nedan, talen 2, 20 och 22 följer oss likt en svans. Talet 20 kommer vi även ha med oss i hundra år framåt och talet 2 i hela tusen år.

2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

Läs om talet 22 och 4

Läs om talet 2 och 20

Läs återblick och sammanfattning av 2020

Ni som kan er tarotkortlek vet vilka kort vi har att göra med: Prästinnan (2), Domedagen (20) och Narren (22) samt talet 4 (2+2) där vi hittar vår representant i Kejsaren. Dessa fyra olika arketyper kommer således att påverka oss kollektivt under kommande år.

Året 2021

2021 har vi alltså fortsatt 2, 20, 22 och 4 i bakgrunden som vår ständiga kuliss. Men summerar vi siffrorna från 2021 får vi talet 5 som vårt kollektiva Årstal. Separerar vi siffrorna noterar vi också talet 1.

1:an kommer tillsammans med 5:an att hjälpa oss hantera energikulissen från 2, 20, 22 och 4. Vi kan även läsa in talet 21 och talet 3 (2+1). Mer information om talen 1, 21 och 3 hittar du i slutet på detta blogginlägg.

Årstal 5

2021 styrs vi av det kollektiva Årstalet 5 som ger oss en kvicktänkt, snabb och rastlös energi som har svårt att sitta still. Flexibelt kan vi i år hålla många bollar i luften samtidigt och ha ett behov av konstant stimulering. 5:an måste få utlopp för sin höga energi: kreativt, aktivt, socialt eller kunskapsmässigt.

Under året kommer talet 5 se till att vi inte blir uttråkade och händelser i det kollektiva kommer avlösa varandra i en rasande fart. Det som var på allas läppar ena veckan, kommer raskt få ge vika för helt nya händelser veckan därpå. En nyfiken, kommunikativ energi med sniffande nos, skarpa öron och uppmärksamma ögon…

Försök till att dölja eller sopa saker under mattan kommer inte att fungera, för 5:an ser och hör allt! Konflikter, uppror och revolutionära protester får vi se mer av i år, för 5:an är en rebell som inte räds bråk eller knytnävar. Många kan nu ha svårt att acceptera lagar och regler. Auktoriteter, myndigheter och samhällsnormer väcker skepsis, krigarattityd och ifrågasättande.

Det här påverkar oss i det kollektiva, vi ges en energi som kan kännas stökig med många motsättningar. Talet 5 i sin allra värsta kostym har med krig, terrordåd, attacker, huliganism och olyckor att göra. Vi kommer även se diskussioner rörande kriminalitet, brott och brottsmisstänkta.

Observera det jag skrev om 5:ans energi, att detta tals energi måste få komma till uttryck på ett sunt sätt. Läggs locket på, finns det risk för oerhört övertryck – att ånga läcker ut eller att det hela faktiskt kokar över med våldsamma inslag.

Talet 5 kommer ge oss heta debatter kring vad som är etiskt och moraliskt försvarbart, för 5:an är ett tal som funderar över etik och moral, ”rätt och fel”, jantelagen, fördomar, sanning eller osanning, det förbjudna och tabubelagda. Förbud, bötesbelopp, censur och restriktioner kommer att hyllas, ifrågasättas och kritiseras. Kanske ser vi uppror av att inte vilja följa dessa?

Den upproriska intensiteten kan dock väcka liv i en helt annan energi: grupper eller personer i samhället som vill förbjuda, fördöma, spärra in bakom lås och bom (samt kasta bort nyckeln). En icke-förlåtande arketyp som är konservativ och petnoga. Här har vi någon som lever livet efter lagböcker, paragrafer och myndighetsbeslut. Det hen ser som sin bibel är ”allas lag”.

Under 2021 bör vi alla se upp med stress, oro, ängslan, inre spänningar, negativa tankar och förväntningar. Det här är stora utmaningar när vi har med talet 5 att göra, vi kommer se mången olyckskorp som målar fan på väggen. Talet 5 har även med grupptryck att göra, var observant på vilken energi du tar in och vad du låter dig själv påverkas av. Drutta inte ner i 5:ans mest negativa brunn.

Det positiva är att olyckskorparna kommer ha en mer livsbejakande fågelsång att kraxa emot. För 5:an är också oerhört mångfacetterad. Andra sidan av 5:ans mynt slår nämligen klackarna i taket! Fest, glädje och nyp i baken, här har vi en energi som ger oss det skojfriska, det barnsliga och det kreativt uttrycksfulla.

Talet 5 skrålar glatt med, sätter sprätt på pengarna eller satsar allt på rött. Mycket av det goda är 5:ans melodi, och det kanske är därför hen blir så upprörd över förbud, av att inte få göra som hen vill. Under året kommer vi notera händelser rörande krogar, dans, festande och klubbar. Rökning, alkohol, droger, spel och sex kan vara på tapeten. Bruk, beroende eller missbruk av detta.

I 5:an hittar vi flört och förälskelse. Ser vi nya former av dejtande eller en ny datingapp? Begränsningar gällande Covid-19 till trots, vi kommer att vara pigga på att kommunicera, socialisera och utforska nya (digitala) former av umgänge, lärande och utbyte av kunskap.

Vi kan komma att se många oväntade, glädjande vinster inom sportens värld samt nyheter kring graviditeter, födslar, dop, förhållanden och äktenskap – nya eller att kända personer separerar. Vilda djur, husdjur, djurungar, djurhållning och jakt kan vara på tapeten, likaså tävling och träning (sportstjärnor, klubbar, mästerskap, ligor och fans).

Talet 5 har vi haft som kollektivt Årstal tidigare, bland annat 1994, 2003 och 2012.

Nedan har jag ramat in ett antal ”områden” som har med 5:an att göra, områden där vi kommer se mer rörelse, aktivitet och händelser i det kollektiva:

  • Religion, åsiktsövertygelse och sanningssägare
  • Utbildning, barn och ungdomar
  • Konst, kultur och artisteri
  • Sociala medier, reklam och nyhetsmedier
  • Migration, turism och resande

Observera vad som sägs på nyheterna och cirkulerar i sociala medier samt vad som sker i din vardag. Alla dessa områden kommer att påverkas av det jag skrivit ovan om 5:ans energi.Religion, åsiktsövertygelse och sanningssägare

I tarotkortleken hör kortet Översteprästen ihop med talet 5. Religion, livsåskådning, filosofi, spiritualitet och teologi är därav förknippat med 5:an. Vi kan komma att få händelser rörande kyrkor och kyrkligt anställda men det kan också röra världsreligioner, andliga rörelser, sekter, ideologier och enstaka församlingar.

Det är många människor världen över som är religiöst troende, men det finns också många som inte är det – människor som kanske finner ”religiositet” i helt andra saker. I 5:an hittar vi nämligen all sorts tro, tillhörighet och åsiktsövertygelse. Att tillhöra och verka i grupper, lag, organisationer, föreningar eller inom politiska rörelser med människor som delar ens åsikter. Dessa åsikter kan i 5:ans fall vara av trotsig, ifrågasättande och även av förbjuden karaktär…

Talet 5 är förknippat med halschakrat, att uttrycka sin sanning och göra sin röst hörd men även att vara blind för andras åsikter och envist hävda sin egen. Under 2021 kommer enstaka röster och vår kollektiva röst hamna i fokus. Säger du sanningen eller ljuger du? Biter du ihop eller tar du ton? Uttrycker du positiva eller negativa ord? Tar du andra i försvar?

Att tystnad är makt vet vi också, men här kommer vi att se förändringar. Det kommer finnas en enorm vilja hos många, oavsett åsikt att sjunga ut. 5:an är även den obekväma reportern som ställer andra mot väggen, kniper du käft kommer du att bli synad även för det. Det här gäller alltifrån vittnen, privatpersoner, makthavare, politiker, medier och företag.

Visselblåsare kommer vilja blåsa – högt.

Utbildning, barn och ungdomar

Studier och utbildning gynnas av 5:an som är ett kunskapstörstande tal förknippat med pedagogik. Vi kommer se ett starkt fokus rörande barn och unga, studenter samt lärare. Detta sker på alla nivåer: grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning, sfi, yrkeshögskola, folkhögskola, högskolor och universitet.

Även studieadministration, skolverk och myndigheter, skolledning, studievägledning, forskning och kursutveckling kan påverkas under 2021 samt läroplaner, studiemarknadsföring och kommunikation.

5:an har även med familjerådgivning, hushåll och barnomsorg att göra. Vad sker inom förskola, dagbarnvård, hemtjänst och hushållsnära tjänster? Ökat behov av nannys eller nyheter om Au pair-företag?

5:ans rebelliska natur kan trigga protester och strejker. Studentkårer och lärarnas fackförbund kan reagera eller organisationer för barn- och ungas rättigheter. Vi kan även få se nyheter om positiva initiativ från barn, ungdomar, skolor, lärare eller studenter.

Etik och moral lär visa sig även inom detta område, vad ska barn och unga få ta del av? Debatter kan uppstå kring distansundervisning, digital konsumtion, sociala medier, barnkultur samt studenters examensfirande. Föräldraförsäkringen, barn- och ungdomsidrotten samt rätten till kvalitetssäkrad utbildning kan vara på tapeten.

Konst, kultur och artisteri

Röstresurser och talets gåva kommer med 5:an, även kreativa och konstnärliga uttryck. 2021 är ett år då artister, konstnärer, författare och kulturpersonligheter kommer vara i hetluften på olika sätt.

Vi kommer se händelser rörande kulturhus, konstmuseum och gallerier, konst-, design- musik- och dansskolor, operahus, klubbar, live-scener och konserthus. Det gäller också människor som arbetar inom detta: konstnärer, designers, kostymörer, dekoratörer, dansare, körer, koreografer, artister, skådespelare, musiker, DJs, producenter, sångare, tekniker, roddare och produktionsansvariga.

Kulturella och kreativa näringar kommer reagera på 5:ans ”upp till kamp-energi” och få mer eller vilja ha mer ekonomiskt stöd. Film, TV, podcast, radio- och musikbransch kan vara i ropet. Det kan ha med upphovsrättigheter, förbud, censur och arbetsbrist att göra eller röra radiopratare, programledare och manusförfattare. Till 5:an hör även bibliotek, publishing, mediahus, bokförlag och föreläsare.

Inom allt detta ovan kan det ske förändringar, uppstå konflikter och debatter. 5:ans energi kan även frammana konstnärligt progressiva idéer, roliga påhitt eller nya former av underhållning och publikmöten. Vi kommer inte ha tråkigt för mycket kommer att stötas och blötas gällande kultur.

Sociala medier, reklam och nyhetsmedier

Talet 5 styrs av kommunikationsplaneten Merkurius. Vi kommer se ökad händelseutveckling kring sociala medier, PR, reklam, försäljning, kundservice, journalistik och nyhetsmedier.

Journalister, reportrar, redaktörer, pressansvariga, kommunikatörer och informatörer kommer att ha det hett om baken under 2021, likaså ansvariga vid mediahus och digitala plattformar (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube m.fl.). Ord som: ”tryckfrihet, censur, yttrandefrihet, meddelarfrihet, meddelarskydd, ansvarig utgivare och offentlighetsprincipen” kommer många att hänvisa till.

En viss reklamkampanj, ett företags nya grafisk profil eller logga, en tidnings/TV/radiokanals (politiska) ställningstagande kan få stor spridning eller skapa debatt.

Lyssna på spellistan för Årstalet 5!

Migration, turism och resande

Frihet, resande och omväxlande arbete har med talet 5 att göra. Även byte av hemland eller nationalitet samt boende utomlands.

Det kan därför vara en hel del händelser rörande människor som reser, studerar/arbetar i andra länder, har säsongsboenden, hyr ut till turister eller arbetar säsong på semesterorter, kryssningsfartyg, i fjällen osv.

Brist på arbeten som säsongspersonal, reseledare, guide, arrangör och showartist kan skapa oro, och fackliga konflikter samt varsel kan ske gällande flygplatspersonal, piloter och flygvärdar. Bolagskonkurser inom flyg, turism och besöksnäring är att ana med tanke på Covid-19.

Migration, flyktingpolitik och arbetskraftsinvandring kommer vara uppe till debatt igen. Nya bestämmelser kring resande, pass/ID-kort, visum, inresetillstånd lär vara aktuellt.

Det går att ana att 5:ans motsägelsefulla energi av ifrågasättande, förbud och kritik kommer att röra till det här men också den festglada partyprissen som bor i 5:an. Barn, ungdomar, studenter, sportutövare, artister och offentliga personer kan även påverka detta område.

Visdom och uppmaningar från talet 5

I talet 5 finns mycket vacker visdom att hämta, för när 5:an tröttnat på sitt rebelliska och vilda leverne och äpplena i trädet mognat träder en sällsynt rikedom fram. Talet 5 är vårt allas inre bibliotek fyllt av memoarer, biografier, romaner och uppslagsverk.

5:an är också det speciella utbytet mellan lärare och elev, mellan vårt inre barn och vår inre förälder. Talet påminner oss om vikten av att ta ansvar men även om att inte förlora naivitet, oskuldsfullhet och det rena, öppna hjärtat i jakten på erfarenheter, kunskap och sanning. Vi blir aldrig fullärda men vi kan alla bära kunskapens ljus inom oss.

Under 2021 uppmanar 5:an oss att reflektera över följande:

– Ifrågasätter jag bara för sakens skull eller vill jag uppnå någon förändring med det?

– Är jag snabb med att påpeka vilka regler alla andra bryter mot, men slarvar själv?

– Uttrycker jag min egen sanning eller tillhör sanningen/åsikten någon annan?

– Kan jag välkomna positiva förväntningar på framtiden istället för att oroa mig?

– Kan jag ta större ansvar för mina egna känslor och uttrycka dessa konstruktivt eller kreativt?

– Kan jag vara mer källkritisk/observant gällande nyheter, social media och företagsreklam?

– Har jag en sträng förmyndare på min axel som inte tillåter lustfyllt liv och upptäckarglädje?

– Kan barnet inom mig få ta större plats, få leka och lära mer fritt?

– Tar jag till mig fakta och kunskap eller nöjer jag mig med åsikter eller ”vad jag hört och sett”?

– Kan jag omfamna stillhet så att sinnet och kroppen får en chans att ladda om?

– Tar jag strid för andra, för allas inkludering och likabehandling i vårt samhälle?

Lyssna på när Musikmediumet snackar om 2021 i Holy Crap Podcast! <3 (Från 2021-01-18)

Information om 1, 21 & 3

Separerar vi siffrorna för 2021 hittar vi talen 1, 21 och 3. Dessa tre tal kommer också att påverka oss kollektivt under året, dock inte lika mycket som vårt Årstal 5:an. Detta vill 1, 21 och 3 säga oss om världsläget 2021:

1:an har vi redan under år 1000–1999 stiftat bekantskap med. 1:an är människan som med kroppen byggde upp världen, människan och alla hens magiska verktyg men också hybrisen och egot. 1:an är vetenskapen, jordbruket, tekniken, företagandet, marknadsekonomin och kommunikationen. Här hittar vi underhållning, sport/tävling, entreprenörskap och innovativ pionjäranda. Men 1:an kan också vara en kappvändare, full av överraskningar…

21:an är slutet på en cykel och början på en ny. I talet 21 ingår både överblick och återfödelse. Solglasögon, öronproppar och masker hjälper oss inte längre. Sanningen är envist närvarande och den är klar som kristall. Att se klart (se planeten Tellus ovanifrån) befriar oss från gammal kollektiv karma. Vi behöver få byta skepnad. I 21:an får vi förståelsen över att varje droppe vatten ger en ring på det stora havet. Universum må vara oändligt, men vi påverkar varandra.

3:an är kvinnokraften och skönheten i allt det vi håller kärt. 3:an sammanför, kommunicerar och organiserar. 3:an sprider budskap och ger näring samt belyser hälsan; den fysiska, den mentala och den själsliga. Likaså moder jords hälsa. I 3:an hittar vi inkludering och mångfald. Talet 3 vårdar och beskyddar barn, sjuka, djur och natur. 3:an lyfter även fram det lokala, det närodlade och gemenskapen i grannskapet där man bor.

I Tarot ger det oss korten Översteprästen (5), Magikern (1), Världen (21) och Kejsarinnan (3).

/Veronica Larsen, Musikmediumet, 2021-01-05

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *